Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΦΥ.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΦΥ Στο 4μηνο διάστημα που μεσολάβησε από τις εκλογές έγιναν αρκετές και ουσιαστικές παρεμβάσεις από το υπουργείο υγείας. ( Ανασφάλιστοι, 5 ευρώ, δρομολόγηση προσλήψεων για κάλυψη άμεσων αναγκών των νοσοκομείων, κλπ). Όμως, παρά την αναγκαιότητα και χρησιμότητα αυτών των παρεμβάσεων, το σύστημα της ΠΦΥ έχει μείνει έξω από τις άμεσες παρεμβάσεις του υπουργείου. Και αυτό παρά το ότι αποτελεί κοινό τόπο πως η ανόρθωση και επανεκκίνηση της δημόσιας ΠΦΥ αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Οι λόγοι για αυτό είναι πολλοί και προφανείς. - Η δημόσια ΠΦΥ αποτελεί την καταφυγή για τα πιο λαϊκά και πιο πληττόμενα από την κρίση στρώματα, αφού αυτοί έχουν και τις μικρότερες δυνατότητες κάλυψης των αναγκών τους με ιδιωτική δαπάνη. - Η ουσιαστική ανυπαρξία δημόσιας ΠΦΥ έχει αυξήσει την κίνηση προς τα δημόσια νοσοκομεία δημιουργώντας σοβαρότατες δυσλειτουργίες και αυξάνοντας δυσανάλογα το λειτουργικό τους κόστος. - Έχει δημιουργήσει ένα ανεξέλεγκτο κανάλι ροής δημόσιου χρήματος προς τα μεγάλα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και κλινικές. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ουσιαστικά υπολειτουργούν τα, ικανοποιητικότατα στο παρελθόν, εργαστήρια του ΙΚΑ- ΠΕΔΥ. - Η αναβλητικότητα στην άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος των απολυμένων γιατρών και οδοντιάτρων του ΕΟΠΥΥ απειλεί με ρήξη τους δεσμούς που μέσα από κοινούς αγώνες είχαμε διαμορφώσει με αυτόν τον κλάδο. - Τέλος η αναβλητικότητα έχει αρχίσει να δημιουργεί αμφιβολίες είτε για τις προθέσεις είτε για την ικανότητα της κυβέρνησης να δώσει ουσιαστικές λύσεις σε φλέγοντα προβλήματα. Και οι αμφιβολίες αυτές διατυπώνονται και από χρήστες και από υπηρετούντες την ΠΦΥ δημόσια και μη.
Βέβαια είναι γνωστό ότι το υπουργείο έχει συγκροτήσει επιτροπή «σοφών» για να μελετήσει και να προτείνει λύσεις για την δημόσια ΠΦΥ. Δεν κρύβουμε ότι, σαν οργάνωση, μας έχει ενοχλήσει ο αναιτιολόγητος αποκλεισμός μας από την επιτροπή, παρά τις αρχικές υποσχέσεις για συμμετοχή δύο μελών της οργάνωσής μας. Παρ’ όλο που λόγω της σύνθεσης της ΟΜ, είμαστε αυτοί που έχουν ίσως την πληρέστερη γνώση για τα πρακτικά και όχι μόνο, προβλήματα της δημόσιας ΠΦΥ. Παρ’ όλα αυτά όμως , από τις όποιες διαρροές υπάρχουν, φαίνεται πως απέχουμε αρκετά από την επεξεργασία ενός ολοκληρωμένου συστήματος ΠΦΥ. Ο χρόνος δε που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση του σχεδίου και την εφαρμογή του μάλλον θα είναι μακρύς. Έως τότε όμως οι άμεσες παρεμβάσεις είναι κάτι περισσότερο από αναγκαίες. Με κατεύθυνση βέβαια προς τους στόχους που οραματικά βάζουμε. Διαφορετικά οδηγούμαστε σε μια πορεία που και τις λαϊκές ανάγκες αφήνει ανικανοποίητες και σε κατασπατάληση των δημόσιων πόρων οδηγεί. ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ: -Την άμεση επαναλειτουργία των ιατρείων του ΠΕΔΥ σε πλήρη στελέχωση. Σήμερα στο ΠΕΔΥ υπηρετούν 2200 γιατροί. Οι μισοί από αυτούς έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ΠΑΑ , παρ’ όλο που παραμένει άλυτο το πρόβλημα της βαθμολογικής, μισθολογικής και ασφαλιστικής εξίσωσής τους με τους συναδέλφους τους του ΕΣΥ. Οι υπόλοιποι 1100 είναι με προσωρινές δικαστικές αποφάσεις , με δικαίωμα διατήρησης ιδιωτικού ιατρείου. Από τους περίπου 2500 που είναι εκτός ΠΕΔΥ το μεγαλύτερο μέρος τους έχει σύμβαση για 200 επισκέψεις στο ιατρείο τους . Πληρώνεται δηλαδή όσο και ένας γιατρός που παραμένει στο ΠΕΔΥ, για να βλέπει λιγότερα περιστατικά. Όσο για τους επικουρικούς με θητεία γιατρούς, από τους 900 που ζήτησε ο Βορίδης , έκαναν αίτηση 190 και τελικά παρουσιάστηκαν 120 περίπου. Αυτό, μάλλον προϊδεάζει τη μοίρα των 620 θέσεων επικουρικών που προκήρυξε το υπουργείο. Όσο για τη θέση για επαναπρόσληψη των απολυμένων αυτή μάλλον μοιάζει σαν η πιο ενδεδειγμένη, για τις παρούσες συνθήκες λύση. Αρχικά γιατί η επαναπρόσληψη είναι ουσιαστικά χωρίς δημοσιονομικό κόστος αφού θα πληρώνονται όσο περίπου και με τη σύμβαση την οποία έχουν και η οποία εννοείται ότι θα σταματήσει για όσους επανεντάσσονται στο ΠΕΔΥ με δικαίωμα ιατρείου. Επιπλέον η επαναπρόσληψη τους δεν «κόβει» θέσεις προσλήψεων αφού ,τυπικά και ουσιαστικά, πρόκειται για επαναπρόσληψη απολυμένων. Ακόμη, με το κίνητρο του ανοιχτού ιατρείου , υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να στελεχωθούν με ειδικότητες που σήμερα απουσιάζουν παντελώς σε πολλούς νομούς της χώρας. Στηριγμένοι δε στους γιατρούς και οδοντιάτρους που θα επανενταχθούν και θα θέσουν το σύστημα στοιχειωδώς σε λειτουργία μπορούμε με σχετική άνεση να προωθήσουμε τις όποιες παρεμβάσεις μακράς πνοής αποφασίσουμε για τη δημόσια ΠΦΥ.
Υπάρχει βέβαια και ο αντίλογος που τονίζει την αναγκαιότητα ενιαίας εργασιακής σχέσης για όλους τους γιατρούς του ΠΕΔΥ. Επιπλέον δε προβάλλει την ΠΑΑ σαν την «πανάκεια» για την πάταξη της διαφθοράς στο ΠΕΔΥ. Ως προς το δεύτερο η ΠΑΑ, με βάση και την εμπειρία του ΕΣΥ, απέτυχε να λειτουργήσει ως μέσον πάταξης της διαφθοράς. Ας παραμείνει ΄λοιπόν μόνο μια επιθυμητή, για την αριστερά, εργασιακή σχέση χωρίς να την επενδύουμε με μεταφυσικές ιδιότητες. Ως προς την ενιαία εργασιακή σχέση που είναι όντως στόχος , αν και δύσκολος. Τόσο οι 1100 που βρίσκονται εντός ΠΕΔΥ με δικαστικές αποφάσεις , όσο και οι περισσότεροι από τους 2500 που βρίσκονται εκτός, αναμένουν τις μόνιμες αποφάσεις δικαστηρίων που αρχίζουν να δικάζονται από το τέλος Ιουνίου. Η εμπειρία και η λογική λένε ότι ένα, μικρό η μεγάλο μέρος τους θα κερδίσει και επομένων κάποιοι θα παραμείνουν με δικαίωμα ιατρείου. Είναι προφανές ότι εδώ χρειάζεται πολιτική λύση που θα καλεί ,όσους θέλουν , να επανέλθουν σε προσωποπαγείς θέσεις με πλήρη απασχόληση και δικαίωμα ιατρείου, αλλά με μειωμένες αποδοχές σε σχέση με τους ΠΑΑ. Διαφορετικά, εκτός των άλλων, κινδυνεύει το υπουργείο να υπερασπίζεται στα δικαστήρια το νόμο Γεωργιάδη ενάντια στους γιατρούς που έχουν προσφύγει εναντίον του. Εννοείται πως οι με γιατροί ειδικοτήτων θα ενταχθούν στα πολυατρεία και τα Κ.Υ. ,οι δε παθολόγοι και γενικοί γιατροί στο σύστημα του οικογενειακού γιατρού. - Τη χωροταξική ανακατανομή των ιατρείων του ΠΕΔΥ με στόχο την εξοικονόμηση πόρων αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση του κόσμου. Σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς μόνο από τα ενοίκια μπορούμε να εξοικονομήσουμε πολλές εκατοντάδες χιλιάδες € κάθε χρόνο. Παράλληλα, με τη χωροταξική ανακατανομή θα εξοικονομήσουμε και προσωπικό που μπορεί να αξιοποιηθεί είτε στο ΠΕΔΥ είτε σε άλλες υγειονομικές υπηρεσίες. Αρκεί οι ΥΠΕ να κάνουν ,κάτι που θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει, καταγραφή χώρων, ενοικίων και εναλλακτικών λύσεων σε δημόσια κτίρια. Για να γίνει κατανοητό το ύψος της σπατάλης αναφέρω 2-3 παραδείγματα τα οποία αποτελούν τον κανόνα στη διαχείριση του κτιριακού προβλήματος του ΠΕΔΥ. Στη Σαλαμίνα έχουμε το Κ.Υ. σε δημόσιο κτίριο και ένα ενοικιασμένο κτίριο του ΠΕΔΥ στο οποίο στεγάζονται μόνο δύο γιατροί. Στο Αλιβέρι έχουμε πάλι το Κ.Υ. και δύο ενοικιαζόμενα κτίρια ( ΠΕΔΥ και ΔΕΗ ) στα οποία στεγάζονται δύο γιατροί, 6 Υγειονομικοί και 5 διοικητικοί υπάλληλοι, το δε ενοίκιο ανέρχεται σε 7.300 € μηνιαίως. Στο δε κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Θεάτρου πληρώνει το ΠΕΔΥ περίπου 25000 € μηνιαίο ενοίκιο ενώ σχεδόν δίπλα στέκει άδειο το κτίριο της Πολυκλινικής. Αντίστοιχες περιπτώσεις υπάρχουν παντού. Άμεση λοιπόν καταγραφή από τις ΥΠΕ και καταγγελία συμβάσεων ενοικίου για να εξοικονομήσουμε 100άδες χιλιάδες € και σωστότερη ανακατανομή προσωπικού.
- Πρόσφατα ο υπουργός υγείας , απαντώντας στη βουλή για τα χρέη του ΕΟΠΥΥ ανέφερε το ποσόν των 123 εκ. € προς τα διαγνωστικά κέντρα, 2ο μεγάλο προμηθευτή του ΕΟΠΥΥ μετά το φάρμακο. Την ίδια ώρα το προσωπικό των εργαστηρίων υπό- η έτερο-απασχολείται γιατί δεν υπάρχουν αντιδραστήρια η μηχανήματα η και τα δύο. Επιπλέον καταργήθηκε κάθε περιορισμός στον αριθμό των εξετάσεων προς τα ιδιωτικά εργαστήρια, γεγονός που λειτουργεί υπέρ των μεγάλων και της προκλητής ζήτησης. Όσο για την ενεργοποίηση, τελευταία , της απόφασης για περιορισμό στον αριθμό των εξετάσεων ανά ειδικότητα, ουσιαστικά μετακυλύει το κόστος στην τσέπη των ασφαλισμένων. Οι προτάσεις μας που εν πολλοίς στηρίζονται και στις επεξεργασίες των συνδικαλιστικών οργάνων του χώρου συνοψίζονται στα εξής: Άμεση επαναλειτουργία των εργαστηρίων του ΠΕΔΥ (πρ. ΙΚΑ). Υπολογίζεται ότι το κόστος των εξετάσεων που θα γίνονται στα εργαστήρια του ΠΕΔΥ θα ανέρχεται περίπου στο 50% του κόστους των εξετάσεων που γίνονται έξω. Μπορούμε δε να υπολογίζουμε μείωση της δαπάνης για εξετάσεις σε ποσοστό που θα υπερβαίνει το 30% αν την επαναλειτουργία των εργαστηρίων του ΠΕΔΥ τη συνδυάσουμε με τα παρακάτω μέτρα: Plafon εξετάσεων ανά ΑΦΜ. (όχι οριζόντια ποσοστιαία μείωση). Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ΗΔΙΚΑ σε συνδυασμό με την καθιέρωση της ηλεκτρονικής κάρτας ασθενούς για έλεγχο της κατευθυνόμενης ζήτησης. Χρήση του χρησιδανείου για την ανανέωση του εξοπλισμού ο οποίος είναι πολύ παλαιός και με προβληματική λειτουργία. Συγκέντρωση των εργαστηρίων σε κομβικά σημεία στοχεύοντας σε εξοικονόμηση μηχανημάτων και προσωπικού. Για τις πιο εξειδικευμένες και δαπανηρές εξετάσεις ( πχ δείκτες, ορμόνες κλπ) προτείνεται η δημιουργία 1 η 2 κεντρικών εργαστηρίων στο λεκανοπέδιο, ενός στη Θεσ/νίκη και αντίστοιχων σε κάθε περιφέρεια οι οποίες θα καλύπτουν το μέγιστο μέρος των αναγκών των εξωνοσοκομειακών ασθενών και ίσως και των μικρότερων νομαρχιακών νοσοκομείων. Όσο για τη μεταφορά των δειγμάτων σήμερα υπάρχουν οργανωμένα δίκτυα ασφαλούς μεταφοράς τα οποία μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε.
Και μια πρόταση για το σχέδιο στο οποίο θα καταλήξει η επιτροπή του υπουργείου για την ΠΦΥ. Όταν το ολοκληρώσει σαν πρόταση ας μη βιαστούμε να προχωρήσουμε στην ολοκληρωτική εφαρμογή του. Μια πιλοτική εφαρμογή σε αντιπροσωπευτικές περιοχές θα μας βοηθούσε να βγάλουμε πολλά και χρήσιμα συμπεράσματα. Προτείνεται λοιπόν η πιλοτική εφαρμογή του σε μια αστική, μια ηπειρωτική ημιαστική και μια διασπαρμένη νησιωτική περιοχή. Αφού από αυτή την εφαρμογή βγάλουμε τα συμπεράσματά μας προχωράμε. Είναι δεδομένο πως οι προτάσεις μας δεν εξαντλούν το σύνολο των ερωτημάτων και των απαντήσεων που απαιτούνται για να στηθεί εκ νέου στα πόδια του το σύστημα της δημόσιας ΠΦΥ. Προσπαθεί όμως να απαντήσει άμεσα στη βασικότερη απαίτηση της στιγμής. Στη δημιουργία ενός συστήματος που να καλύπτει τις λαϊκές ανάγκες με χαμηλότερο δυνατό κόστος και το μέγιστο δυνατό ποιοτικό αποτέλεσμα. Και που στηριζόμενοι σε αυτό θα μπορέσουμε να οικοδομήσουμε το σύστημα που εμείς οραματιζόμαστε. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 55 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΠΦΥ.

Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015

Οι Γερμανοί άρχισαν τα σουτ....

Οι Γερμανοί άρχισαν τα σουτ... Χρήστου Δημήτρης 17.06.2015
Οι Γερμανοί άρχισαν τα σουτ... ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Η εξουδετέρωση του Έλληνα πρωθυπουργού, σκοπεύοντας στο ευαίσθητο σημείο, δηλαδή το πλήγμα στην ηγετική ικανότητα να κυβερνήσει, αποτέλεσε, όπως αποδεικνύεται, στρατηγικό στόχο των ευρωπαϊκών κέντρων εξουσίας Όχι πως δεν ήταν αντιληπτή η τακτική των δανειστών και ειδικότερα αυτή που εξέφραζε η Γερμανία, αλλά, ειλικρινά, εμείς που είμαστε παρατηρητές των γεγονότων, δεν περιμέναμε, έπειτα από τέσσερις μήνες διαβουλεύσεων και δηλώσεων αισιοδοξίας από Γιούνκερ και Μέρκελ, ότι η τελική πρόταση προς την ελληνική κυβέρνηση θα ήταν παράδοση άνευ όρων ή χρεοκοπία! Μάλιστα, το Σάββατο, η ελληνική κυβέρνηση έστειλε μια αναβαθμισμένη αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο Γιάννη Δραγασάκη και έτοιμες τις απαντήσεις σε όσα ζητούσαν να διευκρινιστούν. Οι απέναντι δήλωσαν -εν ψυχρώ- ότι δεν είχαν εξουσιοδότηση να διαπραγματευτούν!
ΕΙΝΑΙ ολοφάνερο ότι Μέρκελ και Γιούνκερ παραπλάνησαν ενσυνείδητα τον Έλληνα πρωθυπουργό. Είναι γεγονός πως ο Αλ. Τσίπρας έδειξε, ίσως περισσότερο του επιτρεπομένου, καλή πίστη σε δύο αξιωματούχους με υψηλό, λόγω θέσης, πολιτικό κύρος. Το παιχνίδι, όμως, ήταν στημένο. Αποκαλυπτικό της ευρωπαϊκής σήψης είναι το γεγονός ότι μια οικονομική ένωση ανεξαρτήτων κρατών έχει μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία με βασικό μέτοχο τη Γερμανία. Η Γαλλία έχει καταστατική μειοψηφία και οι υπόλοιποι αναλόγως ποιον γλείφουν!
ΘΑ ΕΠΙΜΕΙΝΟΥΝ μέχρι τέλους στο τελεσίγραφο της υποταγής; Πολύ πιθανόν, αφού ήδη έχουν προετοιμαστεί για μια εκστρατεία παραπληροφόρησης με σκοπό οι Ευρωπαίοι πολίτες να θεωρήσουν αποκλειστικά υπεύθυνη για το ναυάγιο την αριστερή ελληνική κυβέρνηση. "Θέλουμε να βοηθήσουμε την Ελλάδα και επίσης να την κρατήσουμε μέσα στο ευρώ. Όμως εξαντλείται όχι μόνον ο χρόνος, αλλά και η υπομονή. Παντού στην Ευρώπη αυξάνεται το αίσθημα ότι φτάνει πια, ενώ η σκιά μιας εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη διαγράφεται ολοένα και σαφέστερα" δήλωσε την Κυριακή, λίγο μετά το στημένο ναυάγιο στις Βρυξέλλες, ο αντικαγκελάριος και πρόεδρος των Σοσιαλδημοκρατών (SPD) Ζίγκμαρ Γκάμπριελ και προσέθεσε: "Αν δεν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία, η υπομονή πολλών στην Ευρώπη μπορεί να εξαντληθεί. Δεν θα αφήσουμε τους Γερμανούς εργάτες και τις οικογένειές τους να πληρώσουν για τις υπερβολικές προεκλογικές υποσχέσεις μιας εν μέρει κομμουνιστικής κυβέρνησης"! Νομίζω πως είναι απολύτως σαφές τι γινόταν και πού το πάνε.
ΚΑΙ για όσους δεν έλαβαν το μήνυμα Γκάμπριελ, τη διαδικασία της εκτέλεσης ανέλαβε να περιγράψει η εφημερίδα "Suddeutsche Zeitung", η οποία ισχυρίζεται ότι: "Αν στο Eurogroup της Πέμπτης δεν υπάρξει απόφαση, θα συγκληθεί έκτακτη σύνοδος κορυφής την Παρασκευή. Εκεί θα αναζητηθεί πολιτική λύση κι αν αυτό δεν καταστεί εφικτό, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ζητήσουν από την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει σε ειδικό νόμο που θα προβλέπει ελέγχους στην κίνηση κεφαλαίων. Αν η ελληνική κυβέρνηση δεν δεχθεί να επιβάλει έναν τέτοιο νόμο και να τον περάσει από τη Βουλή, τότε η Ελλάδα θα απομονωθεί από το οικονομικό σύστημα της Ευρώπης". ΤΟ ΜΠΑΛΑΚΙ, λένε οι δανειστές, είναι στα χέρια της Αθήνας. Ειδικότερα, είναι στα χέρια του πρωθυπουργού, ο οποίος σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να αντιδράσει σπασμωδικά. Δική του υποχρέωση είναι να ζητήσει εξηγήσεις από Μέρκελ και Γιούνκερ γι' αυτό το παιχνίδι που έπαιξαν σε βάρος του και σε βάρος της χώρας. Δηλώσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ότι προετοιμαζόμαστε και για κάθε ενδεχόμενο προκαλούν ανησυχία γιατί, κανονικά, θα έπρεπε προ πολλού να έχουν προετοιμαστεί για κάθε εξέλιξη.
Η ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ του Έλληνα πρωθυπουργού, σκοπεύοντας στο ευαίσθητο σημείο, δηλαδή το πλήγμα στην ηγετική ικανότητα να κυβερνήσει αποτέλεσε, όπως αποδεικνύεται, στρατηγικό στόχο των ευρωπαϊκών κέντρων εξουσίας για το χτύπημα του ΣΥΡΙΖΑ. Κι αυτό διότι το κεφάλαιο Τσίπρας είναι σημαντικό και αναντικατάστατο, τουλάχιστον στη φάση αυτή, για την αντιμετώπιση του κινδύνου που θα είχε η επιτυχία της νέας ελληνικής αριστερής κυβέρνησης. Δεν ξέρω αν έχει δίκιο ο Γιάνης Βαρουφάκης που πιστεύει πως οι δανειστές κάνουν την τελευταία μπλόφα. Αυτό για το οποίο είμαι βέβαιος είναι ότι ακόμα κι αν συμβιβαστούν ή αν προκληθεί ακόμα και ρήξη, δεν θα παραιτηθούν των στρατηγικών σχεδίων τους να ξεμπερδέψουν με την ενοχλητική -για τα σχέδιά τους- Αριστερά. Υπό αυτή την έννοια, ναι, η μπάλα είναι στην Αθήνα, στον ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα. dchristou52@gmail.com

Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015

ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ, ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ.

ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ, ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ. Είμαστε γιατροί ώριμοι στην επαγγελματική εμπειρία και ξεχωριστοί στην επαφή μας με τον ασθενή, τον υγιή, τον αδιακρίτως περιορισμών προσφεύγοντα συνάνθρωπο. Οι ουρές των αιτούντων κολακευτικές και οι φάσεις εμπιστοσύνης και ανιδιοτελούς αναγνώρισης του έργου μας καθημερινές. Ξέρουμε ότι σε αυτό τον αγώνα ζωής εφοδιασμένοι με πολλών ετών εκπαίδευση και χρόνια τέχνη επικοινωνίας και μεταλαμπάδευσης των κανόνων υγιούς και ποιοτικής ζωής έχουμε τελικά χαμένο τον αγώνα απέναντι στον Χάρο, την νομοτελειακή φθίση των χρονίων παθήσεων. Εκεί όμως σταθεροί και ακατάβλητοι στα χαρακώματα της βελτίωσης και της παρηγορίας, της απαντοχής και της ελπίδας. Ξέρω πιστέψτε με σε όλους τους χώρους χιλιάδες άξιους μαχητές της ζωής στην υγεία. Στοιχειώνουν μπροστά στα μάτια μου οι εικόνες αγαπημένων καρκινοπαθών που περνούσαν μετά χρόνια αγώνων από το γνωστό ιατρείο του ΙΚΑ, εκεί που πρωτοαντίκρισαν ίσως τη ζοφερότητα της διάγνωσης να χαιρετήσουν το γιατρό τους τον σύμβουλο και φίλο αντιλαμβανόμενοι το επερχόμενο τέλος. Πολλοί της τρίτης και τέταρτης ηλικίας μαχητές της ζωής που έπαιρναν σε εκείνο το ανήμπορο σημείο της μελαγχολίας την αισιόδοξη προοπτική ενός ώριμου σκοπού ζωής που έκανε ζωντανούς λεβέντες με σχεδόν ένα αιώνα ιστορία στη πλάτη τους να αναφωνούν «γιατρέ μου με πλούτισε η γνωριμία σου». Οποία τιμή! Μια καλή κουβέντα ,ένα πεσκέσι φιστίκια από την Αίγινα και μέλι από τη Σκύρο ή τους Φούρνους, αρνί από την Μεγαλούπολη ή λεμόνια από το Αργος, πατσά από τη Σαλαμίνα ή καφέ από την Κομοτηνή. Ένα χαμόγελο!
Ναι αυτά τα καθημερινά χαμόγελα που τόσο ξέρει να μοιράζει η λαϊκή της γειτονιάς και το φαρμακείο της συνοικίας. Μάθαμε να εμπιστευόμαστε στα δύσκολα εκεί που πραγματικά αξίζει. Δοκιμασμένοι καθημερινά στη προκρούστεια κλίνη της επιβίωσης. Τα συστήματα περιστασιακής υγείας έφκιασαν πολυάνθρωπα υπολειτουργούντα και κακοπληρωμένα εργαλεία που τα είπαν ΕΣΥ, ΙΚΑ, ΕΟΠΥΥ, ΠΕΔΥ. Οι γιατροί έφυγαν στο εξωτερικό, δυσπνοούν στο νοσοκομείο πιθανά να αλλοτρίωσαν τα νεανικά ιδανικά στο βωμό του χρήματος σε μια αλλοτριωμένη κοινωνία που έδινε αξία στο παροδικό, στο διαφημιστικό στο ψευδεπίγραφο. Πάσχαμε και σε αποδοτικότητα, δεν φημιζόμαστε και για την ανθρωπιά αν δεν έπαιρνες τις μοναχές μονάδες αλλά συνέκρινες τις συγκεντρωτικές αποδόσεις. Έτσι φτιάχτηκαν οι συντεχνίες από τα πρώτα χρόνια του ΕΣΥ. Με μέσον έμπαιναν στο ΙΚΑ με εικονικές αξιολογήσεις στο ΕΣΥ. Το φασόν δούλευαν κάποιοι στο ΙΚΑ την τεχνική πρόκληση αναγκών και ουρών για διευκολύνσεις στα νοσοκομεία. Βιλαέτια των ημετέρων οι κλινικές του τότε ΙΚΑ, όργιο προμηθειών και κατασπατάλησης πόρων και τεχνιτών αναγκών τα νοσοκομεία. Τα υπουργεία ποτέ δεν έλυσαν αυτό το γόρδιο δεσμό, διαπίστωναν μερικοί του 2ου ορόφου, υπονόμευαν τα «τρωκτικά και αρουραίοι» των υπολοίπων ορόφων των συμβούλων και των μεσαζόντων. Ένας τρελός χορός δισεκατομμυρίων δυσβάστακτος για την ελληνική οικονομία με πρωτοστατούντες τους ασχολούμενους τα τελευταία χρόνια με τα λεγόμενα οικονομικά της υγείας.
Ήρθαν οι μπουλντόζες των μνημονίων και ισοπέδωσαν ανθρώπους, εργαζόμενους, ασθενείς, νοσοκομεία, κλινικές ΙΚΑ, ασφαλιστικά ταμεία, πόρους και συστήματα. Ελλείψεις φαρμάκων, γιατρών ,νοσηλευτών, ΕΚΑΒ, ψυχικής υγείας, πρόληψης, εμβολίων μια εικόνα γνωστής ερήμωσης και απαξίας. Η κοινωνία των Πολιτών που πρυτάνευσαν μια Νέα Πολιτική Ελπίδα έχουν όραμα για ποιοτική και εξειδικευμένη υγεία, για πρόληψη στη ΠΦΥ και αποτελεσματική αντιμετώπιση του επείγοντος και χρόνιου νοσηλευτικά περιστατικού. Ένα ανθρώπινο δυναμικό 40 υπολογίζω δυναμικών και φωτισμένων νεοδιορισμένων ανθρώπων έχουν ήδη ανασκουμπωθεί στις πιο δύσκολες συνθήκες που έχουν βρεθεί στη σημερινή Ευρώπη από πλευράς υγείας, Στο υπουργείο σε ταμεία, σε υγ. περιφέρειες σε οργανισμούς οργανώνουν, ψηλαφούν και σχεδιάζουν. Το πρώτο νομοσχέδιο του χώρου βρίσκεται στα σκαριά ενώ αμφισβητούνται από την πολιτική συγκυρία οι προσλήψεις προσωπικού, η επάρκεια φαρμάκων, η εμπιστοσύνη στις πληρωμές. Βέβαια ήταν τα τόσα φυγόκεντρα λάφυρα των λαμογιών που περιορίζονται ήδη που αυτός ο γλίσχρος προϋπολογισμός του Νοέμβρη 2014 που είχε επίτηδες ελαχιστοποιηθεί από την κυβέρνηση Σαμαρά –Βενιζέλου ακόμα δεν έχει δείξει την ποσοτική του ανεπάρκεια. Εκτιμώ ότι άλλα 200-250 στελέχη από το πλούσιο δυναμικό της Πολιτικής της Ελπίδας ώριμοι και δακτυλοδεικτούμενοι αγωνιστές της υγείας μπορούν να ριχτούν γρήγορα στη μάχη της καθημερινότητας να συμβάλουν με την μαχητικότητα και την διορατικότητά τους στη μάχη της καθημερινότητας. Η διοίκηση πρέπει να διακρίνεται για την ανανέωση και τον διαρκή της επανέλεγχο.
Να βρεθούν οι ελλείπουσες ειδικότητες στα ΠΕΔΥ με επαναπρόσληψη των απολυμένων σε μεταβατική διάταξη ,να γεμίσουν τα αγροτικά ιατρεία και τα επαρχιακά νοσοκομεία, να διορθωθούν ότι δεν καλύπτουν οι προκηρύξεις επικουρικών, να λειτουργήσουν οι ΜΕΘ και το ΕΚΑΒ, να απολυθούν σταδιακά οι εργολάβοι υπηρεσιών καθαριότητας, φύλαξης και να προσληφθεί ασφαλισμένο προσωπικό με σταθερές σχέσεις εργασίας, οι διαγωνισμοί να γίνονται ευέλικτα με διαφάνεια και οι γενικοί και οι ειδικοί. Να μην πλουτίζουν κάποιοι ημέτεροι από σπατάλες ενοικίων ή παροχών ενέργειας ή τηλεφωνίας. Να λειτουργεί αποτελεσματικό δίκτυο τεχνικής υποστήριξης χωρίς καταχρήσεις και οι παροχές υγείας να ελέγχονται αυστηρά από δίκτυο όχι αργόσχολων αργόμισθων ιατρών ελεγκτών για κάθε ευρώ σε πραγματικά αναξιοπαθείς και πάσχοντες. Τα ωράρια να υφίστανται χωρίς παρεκκλίσεις , η ακύρωση ενός ραντεβού είναι ένα δυσαναπλήρωτο κενό ανυπέρβλητο για τον ταλαίπωρο ασφαλισμένο. Κάθε αποτελεσματική θεραπεία πρέπει στο δημόσιο να παρέχεται δωρεάν αλλά μέχρι να βγουν τα ελληνικά πετρέλαια που θα χρηματοδοτήσουν τα υγιή ασφαλιστικά ταμεία η συνύπαρξη με την υγιή και με ελεγχόμενους κανόνες ιδιωτική ιατρική κρίνεται κατ εμέ απαραίτητη σαν ένα μεταβατικό στάδιο σαφώς καθοριζόμενο με γνώμονα πάντα την εξυπηρέτηση του κακοπαθημένου πολίτη που υπέστη γενοκτονία από τις πολιτικές των ντόπιων συνεργατών των τοκογλύφων. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, δηλ. του συστήματος διοίκησης Λομβέρδου, Γεωργιάδη και Βορίδη που πρέπει να ξεβρομίσει το συντομότερο όπως έδειξαν και τα πρόσφατα γεγονότα στο Ψυχικών Νόσων Αθηνών. Το σύστημα υγείας πρέπει να σταθεί επιτέλους στα πόδια του ορθό, και τα δυο του ποδάρια την Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και τα νοσοκομεία. Να συμβάλουμε όλοι σε αυτό το στόχο. 7-6-2015. Δρ Λαμπαδάριος Διονύσιος Διευθυντής ΠΕΔΥ Νέου Κόσμου.

Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2015

Η μάνα μου άγιασε

Η ΜΑΝΑ ΜΟΥ ΑΓΙΑΣΕ
Η έκλαμψη ήταν πηγαία και μάλλον ακούστηκε δυνατά μέσα στην εφορία. Μόλις μου είχε αναγγείλει η ξινή (για λόγους υγείας συγγενούς) υπάλληλος ότι η μάνα μου 3 χρόνια από το θάνατό της είχε «κίνηση» για την εν λόγω υπηρεσία!!! Ήξερα εγώ ήταν καλός άνθρωπος αλληλέγγυος και ανιδιοτελής πράγμα σπάνιο στην εποχή μας…… Οι γύρω αφήσανε το φωνακλά νεαρό που ζητούσε το φάκελο πίσω για τον Βούλγαρο που εκπροσωπούσε, η σύμπτυξη των δραστηριοτήτων του με τους Έλληνες συνεργάτες του ενέπιπτε σε άλλη εφορία κατά το εδάφιο… (δεν το συγκράτησα) Εδώ έχουμε περιφορά ιερών λειψάνων ,κάτι σαν την πρόσφατη περιπέτεια της υποτιθέμενης Αγίας Βαρβάρας, εγώ ισχυριζόμουνα με βάσει ληξιαρχεία, δήμους και πρωτοδικεία ότι η μάνα μου εξέπνευσε στον Ευαγγελισμό από 4ετίας και η εφορία την έβγαζε με περσινή κίνηση, ίσως επιχειρηματική.! Δεν πάμε καλά, γύρω χόρευε η φοροδιαφυγή, ο ανείσπρακτος ΦΠΑ, τα διπλά ΑΦΜ, οι τριπλές συναλλαγές, η αποφυγή ανάληψης ελέγχων, η γραφειοκρατία, η έλλειψη ικανών υπαλλήλων για ΣΔΟΕ, το ταμείο χτυπούσε μύγες αντί για πελάτες και το μνημόνιο στην ζωή μας διαφέντευε. Η σύμπτυξη δύο εφοριών μιας νησιώτικης και μιας λιμανίσιας ήταν φαντάζομαι η εμφανιζόμενη «κίνηση» στα φορολογικά πεπραγμένα της Αγίας μανούλας, το ίδιο ανομολόγητα υπέθεσε και η υπάλληλος, αλλά το ρημάδι το κομπιούτερ δεν έδινε πρόσβαση. Αυτή που κάναν το πρόγραμμα σωστά δεν κοιτούν στη τσέπη ή στα μάτια τα ηθικά ή ψυχολογικά προβλήματα της φθαρμένης από το παρελθόν υπηρεσίας. Αν ήμουν γιατρός θάλεγα στον όποιο έφορο πιστοποίησε την αλήθεια των πεπραγμένων από τα δόντια είναι μέσες άκρες μια αντικειμενικότητα, ένα καλό κριτήριο απέναντι στον φορολογούμενο που δεν πρέπει εκ προοιμίου να θεωρείται απατεώνας ή μικροκομπιναδόρος αλλά και ο προγραμματιστής δεν ακούει. Όπως παλιότερα ένα τηλεπαιχνίδι έπρεπε να πάρουμε την βοήθεια του κοινού με τηλέφωνο ,εμείς στην εν εξελίξει περίπτωση έπρεπε να πάρουμε το taxisnet. Ένα, δύο ,τρία τηλέφωνα από την υπάλληλο και πανικός, η καλούμενη υπηρεσία δεν απαντά. Το καταφέρνει και αποκτά τηλεφωνική επαφή ο συμμεριζόμενος διπλανός υπάλληλος που μάλλον ανατρίχιασε από την σκέψη της περιφερόμενης νεκρής από εφορία εις εφορία.
Ειρήσθω εν παρόδω οι 3 κληρονόμοι της μητέρας μου με εκπρόσωπο συμβολαιογράφο εντός εξαμήνου είχαμε εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις μας στο τμήμα κληρονομίας που προφανώς δεν ενημέρωσε το τμήμα εισοδήματος. Έτσι λόγω προγραμματικού αλαλούμ ο πατέρας μου εμφανιζόταν 3 χρόνια χήρος και φέτος ελέω taxisnet παντρεμένος Με την βεβαίωση μεταβολής φυσικού προσώπου ένα Μ1 (αίτηση είναι μην φανταστείτε) και άλλα δύο πιστοποιητικά αύριο θα πάω σε άλλη εφορία να ολοκληρωθεί η ατασθαλία. Να φαίνεται ο παππούς εν χηρεία και να μπορεί στα 89 του να υποβάλει τις φορολογικές του υποχρεώσεις. 5ωρος απασχόληση και 25 ευρώ βενζίνη συν 5 το παρκάρισμα χώρια τα τηλέφωνα. Υγεία νάχουμε να εκσυγχρονιστούμε κάποτε ώστε να μην βασανίζουν οι Κρέοντες τους νεκρούς. ΔΙΟΝΥΣΟΣ 1-6-2015