Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΦΥ.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΦΥ Στο 4μηνο διάστημα που μεσολάβησε από τις εκλογές έγιναν αρκετές και ουσιαστικές παρεμβάσεις από το υπουργείο υγείας. ( Ανασφάλιστοι, 5 ευρώ, δρομολόγηση προσλήψεων για κάλυψη άμεσων αναγκών των νοσοκομείων, κλπ). Όμως, παρά την αναγκαιότητα και χρησιμότητα αυτών των παρεμβάσεων, το σύστημα της ΠΦΥ έχει μείνει έξω από τις άμεσες παρεμβάσεις του υπουργείου. Και αυτό παρά το ότι αποτελεί κοινό τόπο πως η ανόρθωση και επανεκκίνηση της δημόσιας ΠΦΥ αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Οι λόγοι για αυτό είναι πολλοί και προφανείς. - Η δημόσια ΠΦΥ αποτελεί την καταφυγή για τα πιο λαϊκά και πιο πληττόμενα από την κρίση στρώματα, αφού αυτοί έχουν και τις μικρότερες δυνατότητες κάλυψης των αναγκών τους με ιδιωτική δαπάνη. - Η ουσιαστική ανυπαρξία δημόσιας ΠΦΥ έχει αυξήσει την κίνηση προς τα δημόσια νοσοκομεία δημιουργώντας σοβαρότατες δυσλειτουργίες και αυξάνοντας δυσανάλογα το λειτουργικό τους κόστος. - Έχει δημιουργήσει ένα ανεξέλεγκτο κανάλι ροής δημόσιου χρήματος προς τα μεγάλα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και κλινικές. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ουσιαστικά υπολειτουργούν τα, ικανοποιητικότατα στο παρελθόν, εργαστήρια του ΙΚΑ- ΠΕΔΥ. - Η αναβλητικότητα στην άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος των απολυμένων γιατρών και οδοντιάτρων του ΕΟΠΥΥ απειλεί με ρήξη τους δεσμούς που μέσα από κοινούς αγώνες είχαμε διαμορφώσει με αυτόν τον κλάδο. - Τέλος η αναβλητικότητα έχει αρχίσει να δημιουργεί αμφιβολίες είτε για τις προθέσεις είτε για την ικανότητα της κυβέρνησης να δώσει ουσιαστικές λύσεις σε φλέγοντα προβλήματα. Και οι αμφιβολίες αυτές διατυπώνονται και από χρήστες και από υπηρετούντες την ΠΦΥ δημόσια και μη.
Βέβαια είναι γνωστό ότι το υπουργείο έχει συγκροτήσει επιτροπή «σοφών» για να μελετήσει και να προτείνει λύσεις για την δημόσια ΠΦΥ. Δεν κρύβουμε ότι, σαν οργάνωση, μας έχει ενοχλήσει ο αναιτιολόγητος αποκλεισμός μας από την επιτροπή, παρά τις αρχικές υποσχέσεις για συμμετοχή δύο μελών της οργάνωσής μας. Παρ’ όλο που λόγω της σύνθεσης της ΟΜ, είμαστε αυτοί που έχουν ίσως την πληρέστερη γνώση για τα πρακτικά και όχι μόνο, προβλήματα της δημόσιας ΠΦΥ. Παρ’ όλα αυτά όμως , από τις όποιες διαρροές υπάρχουν, φαίνεται πως απέχουμε αρκετά από την επεξεργασία ενός ολοκληρωμένου συστήματος ΠΦΥ. Ο χρόνος δε που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση του σχεδίου και την εφαρμογή του μάλλον θα είναι μακρύς. Έως τότε όμως οι άμεσες παρεμβάσεις είναι κάτι περισσότερο από αναγκαίες. Με κατεύθυνση βέβαια προς τους στόχους που οραματικά βάζουμε. Διαφορετικά οδηγούμαστε σε μια πορεία που και τις λαϊκές ανάγκες αφήνει ανικανοποίητες και σε κατασπατάληση των δημόσιων πόρων οδηγεί. ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ: -Την άμεση επαναλειτουργία των ιατρείων του ΠΕΔΥ σε πλήρη στελέχωση. Σήμερα στο ΠΕΔΥ υπηρετούν 2200 γιατροί. Οι μισοί από αυτούς έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ΠΑΑ , παρ’ όλο που παραμένει άλυτο το πρόβλημα της βαθμολογικής, μισθολογικής και ασφαλιστικής εξίσωσής τους με τους συναδέλφους τους του ΕΣΥ. Οι υπόλοιποι 1100 είναι με προσωρινές δικαστικές αποφάσεις , με δικαίωμα διατήρησης ιδιωτικού ιατρείου. Από τους περίπου 2500 που είναι εκτός ΠΕΔΥ το μεγαλύτερο μέρος τους έχει σύμβαση για 200 επισκέψεις στο ιατρείο τους . Πληρώνεται δηλαδή όσο και ένας γιατρός που παραμένει στο ΠΕΔΥ, για να βλέπει λιγότερα περιστατικά. Όσο για τους επικουρικούς με θητεία γιατρούς, από τους 900 που ζήτησε ο Βορίδης , έκαναν αίτηση 190 και τελικά παρουσιάστηκαν 120 περίπου. Αυτό, μάλλον προϊδεάζει τη μοίρα των 620 θέσεων επικουρικών που προκήρυξε το υπουργείο. Όσο για τη θέση για επαναπρόσληψη των απολυμένων αυτή μάλλον μοιάζει σαν η πιο ενδεδειγμένη, για τις παρούσες συνθήκες λύση. Αρχικά γιατί η επαναπρόσληψη είναι ουσιαστικά χωρίς δημοσιονομικό κόστος αφού θα πληρώνονται όσο περίπου και με τη σύμβαση την οποία έχουν και η οποία εννοείται ότι θα σταματήσει για όσους επανεντάσσονται στο ΠΕΔΥ με δικαίωμα ιατρείου. Επιπλέον η επαναπρόσληψη τους δεν «κόβει» θέσεις προσλήψεων αφού ,τυπικά και ουσιαστικά, πρόκειται για επαναπρόσληψη απολυμένων. Ακόμη, με το κίνητρο του ανοιχτού ιατρείου , υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να στελεχωθούν με ειδικότητες που σήμερα απουσιάζουν παντελώς σε πολλούς νομούς της χώρας. Στηριγμένοι δε στους γιατρούς και οδοντιάτρους που θα επανενταχθούν και θα θέσουν το σύστημα στοιχειωδώς σε λειτουργία μπορούμε με σχετική άνεση να προωθήσουμε τις όποιες παρεμβάσεις μακράς πνοής αποφασίσουμε για τη δημόσια ΠΦΥ.
Υπάρχει βέβαια και ο αντίλογος που τονίζει την αναγκαιότητα ενιαίας εργασιακής σχέσης για όλους τους γιατρούς του ΠΕΔΥ. Επιπλέον δε προβάλλει την ΠΑΑ σαν την «πανάκεια» για την πάταξη της διαφθοράς στο ΠΕΔΥ. Ως προς το δεύτερο η ΠΑΑ, με βάση και την εμπειρία του ΕΣΥ, απέτυχε να λειτουργήσει ως μέσον πάταξης της διαφθοράς. Ας παραμείνει ΄λοιπόν μόνο μια επιθυμητή, για την αριστερά, εργασιακή σχέση χωρίς να την επενδύουμε με μεταφυσικές ιδιότητες. Ως προς την ενιαία εργασιακή σχέση που είναι όντως στόχος , αν και δύσκολος. Τόσο οι 1100 που βρίσκονται εντός ΠΕΔΥ με δικαστικές αποφάσεις , όσο και οι περισσότεροι από τους 2500 που βρίσκονται εκτός, αναμένουν τις μόνιμες αποφάσεις δικαστηρίων που αρχίζουν να δικάζονται από το τέλος Ιουνίου. Η εμπειρία και η λογική λένε ότι ένα, μικρό η μεγάλο μέρος τους θα κερδίσει και επομένων κάποιοι θα παραμείνουν με δικαίωμα ιατρείου. Είναι προφανές ότι εδώ χρειάζεται πολιτική λύση που θα καλεί ,όσους θέλουν , να επανέλθουν σε προσωποπαγείς θέσεις με πλήρη απασχόληση και δικαίωμα ιατρείου, αλλά με μειωμένες αποδοχές σε σχέση με τους ΠΑΑ. Διαφορετικά, εκτός των άλλων, κινδυνεύει το υπουργείο να υπερασπίζεται στα δικαστήρια το νόμο Γεωργιάδη ενάντια στους γιατρούς που έχουν προσφύγει εναντίον του. Εννοείται πως οι με γιατροί ειδικοτήτων θα ενταχθούν στα πολυατρεία και τα Κ.Υ. ,οι δε παθολόγοι και γενικοί γιατροί στο σύστημα του οικογενειακού γιατρού. - Τη χωροταξική ανακατανομή των ιατρείων του ΠΕΔΥ με στόχο την εξοικονόμηση πόρων αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση του κόσμου. Σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς μόνο από τα ενοίκια μπορούμε να εξοικονομήσουμε πολλές εκατοντάδες χιλιάδες € κάθε χρόνο. Παράλληλα, με τη χωροταξική ανακατανομή θα εξοικονομήσουμε και προσωπικό που μπορεί να αξιοποιηθεί είτε στο ΠΕΔΥ είτε σε άλλες υγειονομικές υπηρεσίες. Αρκεί οι ΥΠΕ να κάνουν ,κάτι που θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει, καταγραφή χώρων, ενοικίων και εναλλακτικών λύσεων σε δημόσια κτίρια. Για να γίνει κατανοητό το ύψος της σπατάλης αναφέρω 2-3 παραδείγματα τα οποία αποτελούν τον κανόνα στη διαχείριση του κτιριακού προβλήματος του ΠΕΔΥ. Στη Σαλαμίνα έχουμε το Κ.Υ. σε δημόσιο κτίριο και ένα ενοικιασμένο κτίριο του ΠΕΔΥ στο οποίο στεγάζονται μόνο δύο γιατροί. Στο Αλιβέρι έχουμε πάλι το Κ.Υ. και δύο ενοικιαζόμενα κτίρια ( ΠΕΔΥ και ΔΕΗ ) στα οποία στεγάζονται δύο γιατροί, 6 Υγειονομικοί και 5 διοικητικοί υπάλληλοι, το δε ενοίκιο ανέρχεται σε 7.300 € μηνιαίως. Στο δε κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Θεάτρου πληρώνει το ΠΕΔΥ περίπου 25000 € μηνιαίο ενοίκιο ενώ σχεδόν δίπλα στέκει άδειο το κτίριο της Πολυκλινικής. Αντίστοιχες περιπτώσεις υπάρχουν παντού. Άμεση λοιπόν καταγραφή από τις ΥΠΕ και καταγγελία συμβάσεων ενοικίου για να εξοικονομήσουμε 100άδες χιλιάδες € και σωστότερη ανακατανομή προσωπικού.
- Πρόσφατα ο υπουργός υγείας , απαντώντας στη βουλή για τα χρέη του ΕΟΠΥΥ ανέφερε το ποσόν των 123 εκ. € προς τα διαγνωστικά κέντρα, 2ο μεγάλο προμηθευτή του ΕΟΠΥΥ μετά το φάρμακο. Την ίδια ώρα το προσωπικό των εργαστηρίων υπό- η έτερο-απασχολείται γιατί δεν υπάρχουν αντιδραστήρια η μηχανήματα η και τα δύο. Επιπλέον καταργήθηκε κάθε περιορισμός στον αριθμό των εξετάσεων προς τα ιδιωτικά εργαστήρια, γεγονός που λειτουργεί υπέρ των μεγάλων και της προκλητής ζήτησης. Όσο για την ενεργοποίηση, τελευταία , της απόφασης για περιορισμό στον αριθμό των εξετάσεων ανά ειδικότητα, ουσιαστικά μετακυλύει το κόστος στην τσέπη των ασφαλισμένων. Οι προτάσεις μας που εν πολλοίς στηρίζονται και στις επεξεργασίες των συνδικαλιστικών οργάνων του χώρου συνοψίζονται στα εξής: Άμεση επαναλειτουργία των εργαστηρίων του ΠΕΔΥ (πρ. ΙΚΑ). Υπολογίζεται ότι το κόστος των εξετάσεων που θα γίνονται στα εργαστήρια του ΠΕΔΥ θα ανέρχεται περίπου στο 50% του κόστους των εξετάσεων που γίνονται έξω. Μπορούμε δε να υπολογίζουμε μείωση της δαπάνης για εξετάσεις σε ποσοστό που θα υπερβαίνει το 30% αν την επαναλειτουργία των εργαστηρίων του ΠΕΔΥ τη συνδυάσουμε με τα παρακάτω μέτρα: Plafon εξετάσεων ανά ΑΦΜ. (όχι οριζόντια ποσοστιαία μείωση). Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ΗΔΙΚΑ σε συνδυασμό με την καθιέρωση της ηλεκτρονικής κάρτας ασθενούς για έλεγχο της κατευθυνόμενης ζήτησης. Χρήση του χρησιδανείου για την ανανέωση του εξοπλισμού ο οποίος είναι πολύ παλαιός και με προβληματική λειτουργία. Συγκέντρωση των εργαστηρίων σε κομβικά σημεία στοχεύοντας σε εξοικονόμηση μηχανημάτων και προσωπικού. Για τις πιο εξειδικευμένες και δαπανηρές εξετάσεις ( πχ δείκτες, ορμόνες κλπ) προτείνεται η δημιουργία 1 η 2 κεντρικών εργαστηρίων στο λεκανοπέδιο, ενός στη Θεσ/νίκη και αντίστοιχων σε κάθε περιφέρεια οι οποίες θα καλύπτουν το μέγιστο μέρος των αναγκών των εξωνοσοκομειακών ασθενών και ίσως και των μικρότερων νομαρχιακών νοσοκομείων. Όσο για τη μεταφορά των δειγμάτων σήμερα υπάρχουν οργανωμένα δίκτυα ασφαλούς μεταφοράς τα οποία μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε.
Και μια πρόταση για το σχέδιο στο οποίο θα καταλήξει η επιτροπή του υπουργείου για την ΠΦΥ. Όταν το ολοκληρώσει σαν πρόταση ας μη βιαστούμε να προχωρήσουμε στην ολοκληρωτική εφαρμογή του. Μια πιλοτική εφαρμογή σε αντιπροσωπευτικές περιοχές θα μας βοηθούσε να βγάλουμε πολλά και χρήσιμα συμπεράσματα. Προτείνεται λοιπόν η πιλοτική εφαρμογή του σε μια αστική, μια ηπειρωτική ημιαστική και μια διασπαρμένη νησιωτική περιοχή. Αφού από αυτή την εφαρμογή βγάλουμε τα συμπεράσματά μας προχωράμε. Είναι δεδομένο πως οι προτάσεις μας δεν εξαντλούν το σύνολο των ερωτημάτων και των απαντήσεων που απαιτούνται για να στηθεί εκ νέου στα πόδια του το σύστημα της δημόσιας ΠΦΥ. Προσπαθεί όμως να απαντήσει άμεσα στη βασικότερη απαίτηση της στιγμής. Στη δημιουργία ενός συστήματος που να καλύπτει τις λαϊκές ανάγκες με χαμηλότερο δυνατό κόστος και το μέγιστο δυνατό ποιοτικό αποτέλεσμα. Και που στηριζόμενοι σε αυτό θα μπορέσουμε να οικοδομήσουμε το σύστημα που εμείς οραματιζόμαστε. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 55 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΠΦΥ.

1 σχόλιο:

  1. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη Υγείας, που είχε οριστεί για το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, αναβάλλεται λόγω των επικείμενων πολιτικών εξελίξεων.

    Ζητούμε εκ των προτέρων την κατανόησή σας.

    Σύντομα θα οριστεί νέα ημερομηνία για τη σύγκλιση της πανελλαδικής ολομέλειας του τμήματος υγείας.

    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Σε αυτό το μικρό τόπο μπορείτε ευκολα να ξεχωρίσετε τους εθνικούς νταβατζήδες από τους εθνικούς μπεταντζήδες;;