Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2012

Το έλλειμμα του σημερινού πολιτικού λόγου για την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ελλάδας


Του Γιώργου Κασιμάτη
1. Οι βάσεις των «Μνημονίων», που δένουν χειροπόδαρα την Ελλάδα, δεν είναι απλώς οικονομικές. Τα «Μνημόνια» δεν είναι απλά δανειακά κείμενα που εκμεταλλεύονται οικονομικά τον οφειλέτη. Με τα «Μνημόνια» δεν επιδιώκεται μόνο η διασφάλιση με σκληρούς όρους των δανειζόμενων κεφαλαίων. Τα «Μνημόνια» έχουν στόχο την ολοκληρωτική κατάλυση της ανεξαρτησίας της Ελλάδας ως κυρίαρχου κράτους. Αυτό είναι ολοφάνερο από τους έξης όρους των δανειακών συμβάσεων του Μαΐου 2010 (Α΄ Μνημόνιο) και του σχεδίου Δανειακής Σύμβασης που ενέκρινε η Βουλή (Β΄ Μνημόνιο):
1ος Όρος: Παραίτηση υπέρ των δανειστών από όλα τα δικαιώματα εθνικής κυριαρχίας και από όλες τις ασυλίες που παρέχει το διεθνές δίκαιο σε κάθε κράτους για την προστασία ζωτικής σημασίας αγαθών του. [άρθρα 3 (4) και (5), 4 (1) (β), 15 (1) (α) και Παράρτημα 4 της «Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης»]
2ο Όρος: Δέσμευση του συνόλου της δημόσιας περιουσίας υπέρ των δανειστών [άρθρο 4 (2) της «Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης»]. Η δέσμευση αυτή αποκλείει κάθε είδους οικονομική διασφάλιση άλλου δανειστή εκτός από αυτούς του Μνημονίου. Με αυτό τρόπο αποκλείει ολοκληρωτικά στην Ελλάδα να συνάψει οικονομικές σχέσεις με άλλες χώρες, καταλύοντας έτσι την ανεξαρτησία της.

επικαιρα τεύχος 138
3ος Όρος: Οι δανειακές μας συμβάσεις (τα «Μνημόνια») υπάγονται υποχρεωτικά στο αγγλικό δίκαιο και οι δικαστικές αποφάσεις είναι απόλυτα εκτελεστές και δεσμευτικές στην Ελλάδα [άρθρο 14 (1) και (3) της «Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης»]. Ο όρος αυτός –και μόνος του- καταλύει την κυριαρχία του κράτους, γι’ αυτό και έχει κριθεί ως αντίθετος με το διεθνές δίκαιο. Με τον όρο αυτόν αντιμετωπίζεται το δανειζόμενο κράτος ως ιδιώτης οφειλέτης. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα:
(α) δεν μπορεί να επικαλεστεί τα δικαιώματα και την προστασία που παρέχει το διεθνές δίκαιο σε κάθε κράτος (ούτε προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ούτε την προστασία της εθνικής κυριαρχίας που παρέχει στα κράτη η διεθνής κοινότητα) και

(β) το κράτος ως οφειλέτης δεν μπορεί να επικαλεστεί απέναντι στους δανειστές του, ούτε τα δικαιώματα που παρέχει το ελληνικό δίκαιο και τα δίκαια όλων των χωρών της ηπειρωτικής Ευρώπης στον ιδιώτη δανειστή, γιατί δεν τα αναγνωρίζει το αγγλικό δίκαιο. Τα δικαιώματα αυτά είναι πολλά: (ακυρότητα των εκμεταλλευτικών συμβάσεων, δικαίωμα αναπροσαρμογής των συμβάσεων λόγω μεταβολής των συνθηκών κ.ά.).


4ος Όρος: Οι δανειστές έχουν το δικαίωμα να μεταβιβάσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους από τις δανειακές συμβάσεις σε τρίτο κράτος ή πρόσωπο. Η Ελλάδα δεν έχει αυτό το δικαίωμα (άρθρο 2 της «Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης).
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι όροι αυτοί εξακολουθούν να ισχύουν και αποτελούν δεσμεύσεις (με διάφορους τρόπους και όρους) και του Β’ Μνημονίου.
2. Από το σύνολο σχεδόν των όρων που είναι εκμεταλλευτικοί, τοκογλυφικοί, εκβιαστικού και παράνομοι, αναφέρω μόνο τους παραπάνω όρους, γιατί αυτοί είναι ολοφάνερο ότι αποτελούν τη βάση κατάλυσης της εθνικής κυριαρχίας και της πολιτικής ανεξαρτησίας της χώρας μας, που αποτελεί το σκοπό των δανειστών μας (των κρατών μελών της Ευρωζώνης με επικεφαλής τη Γερμανία και το ΔΝΤ).
Από τους όρους αυτούς προκύπτει ότι η μόνη σωστή αντιμνημονιακή πολιτική είναι αυτή που θεωρεί ότι δεν υπάρχει άλλη λύση παρά μόνο:
- η καταγγελία των «Μνημονίων» με (προσωρινή) στάση πληρωμών – και όχι «παύση» πληρωμών που λένε πολλοί σκόπιμα, γιατί σημαίνει χρεοκοπία-
- ο έλεγχος του ύψους του δανείου, ώστε να προσδιοριστεί επακριβώς το μη επαχθές χρέος, που είναι το νόμιμο κατά το διεθνές δίκαιο, γιατί ανταποκρίνεται στην αντοχή του κράτους ως προς το να εξασφαλίσει τις βασικές ανάγκες του λαού του και της άμυνάς του,
- η διαγραφή (το «κούρεμα») του επαχθούς μέρους του δανείου, που υπερβαίνει τις δυνάμεις του κράτους να το πληρώσει και η αναδιαπραγμάτευση, μεταξύ ίσων κρατών, του μη επαχθούς μέρους του δανείου με νόμιμους όρους.
Αυτό που υποστηρίζουν –τώρα, οψίμως- τα κόμματα της μνημονιακής παράταξης ότι θα αναδιαπραγματευθούν όρους των «Μνημονίων» ή ότι θα επιδιώξουν «σταδιακή αποδέσμευση από αυτά» είναι αναποτελεσματικά και λέγονται για να παραπλανήσουν το λαό. Η αλήθεια είναι μια: Από τη στιγμή που υπάρχουν οι παραπάνω όροι ως βάση του δανεισμού της Ελλάδας, χωρίς προηγούμενη καταγγελία των δανεικών συμβάσεων που τους περιέχουν, καμιά άλλη διαπραγμάτευση δεν είναι δυνατή, ούτε μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά.

Δερβενάκια
3. Ο σκοπός των παραπάνω επονείδιστων όρων είναι διττός:
(α) Η ένταξη στο μπλοκ δυνάμεων ΗΠΑ-Ευρώπης της Ελλάδας ως υποτελούς μέλους, χωρίς δικαίωμα να στραφεί προς άλλη κατεύθυνση και
(β) Η μεταβίβαση όλων των πλουτοπαραγωγικών πηγών σε πολυεθνικές εταιρείες του ίδιου πολιτικού μπλοκ και ο πλήρης αφελληνισμός της ελληνικής οικονομίας εις όφελος των χρηματοπιστωτικών κέντρων που υπάγονται στο ΔΝΤ.
4. Υποστηρικτικός αυτών των στόχων των δανειστών μας είναι ο πολιτικός λόγος:
- που εκφέρουν και αναπτύσσουν σκόπιμα τα κόμματα και τα ΜΜΕ που στηρίζουν τη μνημονιακή πολιτική,
- καθώς, δυστυχώς, και οι αντιμνημονιακές παρατάξεις και τα μέσα επικοινωνίας τους, από έλλειμμα γνώσης του πραγματικού συμφέροντος της Ελλάδας και της πραγματικής βούλησης του ελληνικού λαού.


Ο λόγος αυτός παρουσιάζει τα έξης ελλείμματα:
(α) Ποτέ και τίποτε δεν ακούγεται για ό,τι έχει σχέση με την κυριαρχία του ελληνικού κράτους, τα εθνικά μας θέματα και την εξωτερική μας πολιτική. Τον τελευταίο καιρό το Υπουργείο Εξωτερικών έχει σβήσει από το χάρτη.
(β) Ποτέ και τίποτε δεν ακούγεται για τον τρόπο με τον οποίο φεύγουν καθημερινά, χωρίς καμιά διαφάνεια και χωρίς καμιά πληροφορία, οι πλουτοπαραγωγικές πήγες μας, τόσο οι οικονομικού ενδιαφέροντος, όσο και οι γεωπολιτικού ενδιαφέροντος. Δεν ακούσαμε ποτέ, πού μεταβιβάζονται (νομίζω, μεταβιβάστηκαν ήδη) τα δικαιώματα του υποθαλάσσιου πλούτου της Ελλάδας.
(γ) Ποτέ και τίποτε δεν ακούγεται για το επονείδιστο «Ταμείο», μέσω του οποίου φεύγει από την Ελλάδα χωρίς κανένα δικαίωμα της Ελλάδας κάθε πλουτοπαραγωγική πηγή και κάθε έσοδο, με αδιαφανείς διαδικασίες και με απώλειες δισεκατομμυρίων. Κανένα κόμμα δεν είπε μέχρι σήμερα ότι πρέπει να καταργηθεί αυτό το εγκληματικό και παμφάγο τέρας.
(δ) Ποτέ και τίποτε δεν ακούγεται –παρά το ότι υπάρχει πλούσια πρακτική- για το τρόπο με τον οποίο γίνεται η σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο στάση πληρωμών και η αναδιαπραγμάτευση των δανειακών συμβάσεων, για να μάθει ο κόσμος ότι όχι μόνο εφικτό είναι, αλλά και αναγκαίο.

(ε) Ποτέ και τίποτε δεν ακούστηκε για το ότι οι δανειακές συμβάσεις είναι ανυπόστατες και ότι είναι αντίθετες με το δίκαιο της ΕΕ και ότι δε δεσμεύουν νομικά τη Χώρα
(στ) Τέλος, ποτέ και τίποτε δεν ακούστηκε, ότι –εκτός από την πολιτική της υποτέλειας- υπάρχει και η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, και ότι το ΔΝΤ και η Ευρωζώνης της Γερμανίας δεν είναι οι μόνες πήγες δανεισμού και βοήθειας στον Πλανήτη.

6 σχόλια:

 1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΤΗ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ....ΚΑΙ ΤΡΑΓΙΚΗ.
  Ο ΣΥΡΙΖΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Aν διακρίνουμε την χτεσινή πολιτική "αντζέντα" πίσω από τη μη βία του κασιδιάρη ήταν άφθονες σχετικές της ανεξαρτησίας μας δηλώσεις αυτής της δοτης ΕΕπιτροπής υπό τον βέλγο Ρομπάι και άλλους αξιωματούχους, του Ερντογάν και από την άλλη του αναιμικού Σαμαρά στο enikos.gr περι kόκκινων γραμμών αναφέρθηκε με δυσκολία στην "εθνική αξιοπρέπεια". Ο Σύριζα τα λέει και τα γράφει στο πρόγραμμά του και στο θέμα της οικονομικής εξάρτησης χρόνια προτοστατεί να ανακαλύπτει βρωμιές των εσωτερικών και εξωτερικών εχθρών από τις λεγόμενες του λευκού κολλάρου. Την εξάρτηση από τους μεγαλοεισαγωγείς. την εξάρτηση στη φαρμακευτική παραγωγή ή τα ανταλλακτικά των εξοπλισμών μας. Δεν ξέρουμε τι μπαίνει σε ΦΠΑ και τι δεν βγαίνει από λαθρομετανάστες. Θέλει πολύ νοικοκύραιμα και επειδή έτυχε χτες να συνοδεύσω γλυκήτατο και νουνεχή υποψήφιο του Σύριζα επί δίωρο στα παρ υμιν σημασία έχει τι βάζει ο κόσμος τώρα στο προεκλογικό γιορτάση, βάζει λοιπόν 4στους 10 την πλημμυρίδα των λαθρομεταναστών και ζητούν άμεσες λύσεις, την πρόχειρη επιβουλή την άμεσα ορατή στη ζωή μας.Που να πιάσουμε τις εκφάνσεις της πτωχοτραπεζοκρατίας και της εξάρτησης από ένα άφαντο και ελαττωματικό ευρώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. - Θεωρείτε τον εαυτό σας ως νέα ελληνική ελίτ η οποία είναι σε θέση να βγάλει τη χώρα από την κρίση;
  - ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Δε θέλουμε να μετατραπούμε σε νέα ελίτ, στη θέση παλαιών χρεοκοπημένων πολιτικών φορέων. Δε θεωρούμε τον εαυτό μας παντογνώστες. Η δύναμή μας απορρέει από την ιστορία του λαού μας, ο οποίος δε γονάτισε ούτε μπροστά στον ναζισμό. Η μεταπολεμική Ελλάδα, η οποία πτώχευσε και από την οποία μετανάστευσαν χιλιάδες νεαροί, βρήκε εσωτερικές εφεδρείες για να αναγεννηθεί. Πρέπει να σημειωθεί, ότι απ’ αυτήν την άποψη μοιάζουμε με τους Ρώσους. Σήμερα, την Ελλάδα τη μετέτρεψαν σε κουνέλι για πειράματα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Εξαιρετική παρέμβαση. Ο Κασιμάτης από την αρχή είχε ενστάσεις ακόμα και για τη διορισμένη κυβέρνηση. Και μάλιστα για αυτό τον έκοψαν κιόλας από τα κανάλια μαζί με το Χρυσομάλλη και το Βαρουφάκη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. • Αν ακούσετε τίποτα για καμιά θέση εργασίας ενημερώστε με σας παρακαλώ...ψάχνω για δεύτερη δουλειά γιατί πρώτη δεν βρίσκω με τίποτα!!
  • Στους γονείς μου οφείλω το "ζην", στον δάσκαλό μου το "ευ ζην", στη Eurobank 30.000 ευρώ... στην Πειραιως 22.000 ευρώ, στην εφορία 12.000 ευρώ...
  • Μετά το ηλεκτρονικό τσιγάρο.. δεν θα ήταν τρομερό να έβγαζαν και ηλεκτρικό πορτοφόλι; Να το φορτίζεις το βράδυ και το πρωί να είναι γεμάτο !!!!!!!!!!!
  • Διάλογος ζευγαριού σε περίοδο οικονομικής κρίσης... -Αγάπη μου, έχω γκόμενο! -Εργάζεται???
  • ‎- Μωρό μου, μ΄ αγαπάς μόνο και μόνο γιατί ο πατέρας μου μου άφησε κληρονομιά 100 εκατομμύρια; - Καλά, πλάκα μου κάνεις; Τι ανασφάλειες είναι αυτές! Θα σε λάτρευα, όποιος κι αν σου τ΄ άφηνε!
  • Όταν είδα τον τελευταίο λογαριασμό του ρεύματος έπαψα να έχω φοβία για το σκοτάδι κι άρχισα να φοβάμαι το φως... !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ηλιουπούλου Ευγενία16 Ιουνίου 2012 - 7:10 μ.μ.

  Ήταν ζήτημα ημερών
  ΕΥΓΕΝΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
  Όλη η Ελλάδα καθηλώθηκε στα κανάλια για να δει και να ξαναδεί τις εικόνες ντροπής. Τις εικόνες του ξυλοδαρμού της Λιάνας Κανέλλη και της ΄΄μαγκιάς΄΄ του χρυσαυγίτη. Να θαυμάσει την δημόσια ταπείνωση εκπροσώπου του ΚΚΕ. Υπήρχαν και μερικοί που είπαν : καλά της έκανε!.Εντυπωσιάστηκα όταν άκουσα γυναίκα να υποστηρίζει ότι καιρός ήταν να την δείρει κάποιος την Κανέλλη. Προφανώς της είχε άχτι. Για την κυρία Δούρου, του ΣΥΡΙΖΑ ,δεν ειπώθηκε τίποτα μάλλον επειδή είναι καινούργια στον πολιτικό στίβο.
  Πάντα και παντού σε όλο τον κόσμο. στην προεκλογική περίοδο σημειώνονται επεισόδια βίας κυρίως λεκτικής. Με το πρόσχημα της υπεράσπισης των θέσεων του κόμματος και της καλύτερης προβολής των υποψηφίων πολλές φορές τα κανάλια εκμεταλλεύονται τις εντάσεις για να αυξήσουνε την ακροαματικότητά τους. Ήταν ζήτημα ημερών να περάσουμε από την λεκτική βία στην σωματική βία. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι ο κόσμος συσσώρευσε πολύ χολή ενάντια στους πολιτικούς. Εδώ και ένα χρόνο έχει συνηθίσει να χαιρετά τους πολιτικούς με μούντζες και φάσκελα ,με γιουχαΐσματα και με γιαούρτια .Όποτε τους συναντάει τους στολίζει με ιδιαίτερα ΄΄ κολακευτικά ΄΄ επίθετα. Ώρες ,ώρες η οργή του κόσμου ξεπερνά τα επίπεδα της κοσμιότητας (τα αίματα στο πρόσωπο του κυρίου Κ. Χατζηδάκη στο Σύνταγμα δεν δικαιολογούνται) φτάνοντας σε ανεπίτρεπτα επίπεδα και στα άκρα.
  Η Ελλάδα είναι ένα καζάνι που βράζει εδώ και ένα μήνα. Εμείς οι έλληνες παθιαζόμαστε με τα γεγονότα και εμείς οφείλουμε να χαμηλώσουμε λίγο τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης. Δεν πείθεις κανέναν άνθρωπο όταν χειροδικείς εις βάρος του. Δεν είμαι σίγουρη αν ο κύριος Κασιδιάρης θα είχε την ίδια ορμή αν απέναντι του ήταν άλλος άνδρας. Σωστά δεν θα κάνει μήνυση η κυρία Κανέλλη .Οι εικόνες ντροπής μιλάνε από μόνες τους. Ο υποψήφιος της Χρυσής Αυγής προχώρησε σε βιαιότητες λόγω έλλειψης επιχειρημάτων. Το μυαλό του τόσο μπόρεσε και τόσα έκανε. Προτίμησε να εξακολουθήσει τα πεπατημένα. Αντέδρασε όπως κάνουν πολλοί άνδρες στα σπίτια τους. Εκεί που δεν τους βλέπει κανένας τηλεοπτικός φακός. Εκεί όπου δέρνουν με άνεση για να εκτονωθούν. Η βία έχει πολλές εκφάνσεις και όπου και να την συναντώ μου προκαλεί αποτροπή και αηδία. Ελεεινή εντύπωση μου έκανε ο κύριος Παπαδάκης ο όποιος ως οικοδεσπότης δεν αντέδρασε εγκαίρως για να αποτρέψει την ρίψη του νερού και το ξύλο της συναδέλφου του. ¨όταν βλέπεις ότι ο άλλος έχει χάσει τον έλεγχο σταματάς την εκπομπή, βάζεις διαφημίσεις, πλησιάζεις για να ηρεμήσεις τον καλεσμένο σου..Δεν κάθεσαι μακριά. Τόσο μεγάλη σημασία έχει η ακροαματικότητα ώστε να αντιδράσει τόσο διακριτικά ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σε αυτό το μικρό τόπο μπορείτε ευκολα να ξεχωρίσετε τους εθνικούς νταβατζήδες από τους εθνικούς μπεταντζήδες;;