Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012

Επιστολή ΑΣΠΕ στους Αρχηγούς των Πολιτικών Κομμάτων για θέματα Πολυτέκνων που ζητούν απαντήσεις

<><> <><>
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Αρ. Πρωτ. 134 Αθήνα, 23/5/2012
Προς
τους Αρχηγούς των Πολιτικών Κομμάτων κ.κ.:
Αντώνη Σαμαρά
Αλέξη Τσίπρα
Ευάγγελο Βενιζέλο
Πάνο Καμμένο
Αλέκα Παπαρήγα
Νικόλαο Μιχαλολιάκο
Φώτη Κουβέλη
1. Όπως γνωρίζετε το άρθρο 21 του Συντάγματος διαλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και τ΄ ακόλουθα:
«1. Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους.
2. Πολύτεκνες οικογένειες..έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδος από το κράτος..
5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους».
Με δεδομένο ότι το δημογραφικό αποτελεί το υπ΄ αριθμ. ένα εθνικό πρόβλημα της πατρίδος μας, η Ελλάς είναι η 3η πλέον γηρασμένη χώρα του κόσμου και το 20% του πληθυσμού της είναι άνω των 65 ετών, ενώ τα παιδιά έως 14 ετών αποτελούν μόλις το 14%.
Το 1971 με πληθυσμό 8.784.732 τα παιδιά έως 14 ετών ήσαν 2.243.962 (25,36%) ενώ σήμερα έχουν μειωθεί σε 1.623.759, τη στιγμή που οι άνω των 65 ετών από 957.116 (10,92%), σήμερα έχουν αυξηθεί σε 2. 141.786, δηλ. ενώ το 1971 τα παιδιά υπερτερούσαν των ηλικιωμένων κατά 1.286.846 σήμερα οι ηλικιωμένοι υπερτερούν των παιδιών κατά 518.027!!!


Η τελευταία απογραφή του έτους 2011, κατέδειξε πως ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώθηκε κατά 176.330 άτομα.
Εν όψει αυτής της εφιαλτικής καταστάσεως της υπογεννητικότητος στη χώρα μας και του γεγονότος ότι ακόμη και ο Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου κ. Γιέρι Μπούζεκ, οποίος πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα και ήταν ο κεντρικός ομιλητής στην κοινή Συνεδρίαση των Ευρωπαϊκών Επιτροπών Υποθέσεων, Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, καθώς και Οικονομικών της Βουλής των Ελλήνων, επεσήμανε:
«...Να εξασφαλίσουμε θέσεις εργασίας ιδίως για τους νέους, να επενδύσουμε σε θέματα παιδείας, να εκσυγχρονίσουμε τις οικονομίες μας, να εργαζόμαστε περισσότερες ώρες, να μειώσουμε την άδειά μας, να εξοικονομήσουμε πόρους για την ασφάλισή μας. Η επίλυση του δημογραφικού, ίσως είναι η βέλτιστη λύση..».
Με τα παραπάνω δεδομένα αυτονόητο είναι ότι η Κυβέρνηση, που θα προκύψει από τις προσεχείς εκλογές, δεν μπορεί να αγνοήσει το δημογραφικό πρόβλημα και έχει χρέος απέναντι στο Έθνος να λάβει όλα εκείνα τα μέτρα, που θα οδηγούν στην ανατροπή αυτής της καταστάσεως, για να ελπίζουν τα παιδιά και τα εγγόνια μας ότι θα υπάρχει μέλλον σ΄ αυτή την πατρίδα.
2. Προκειμένου να ενημερώσουμε έγκαιρα τις 185.000 πολύτεκνες οικογένειες-μέλη (με συνολικό πληθυσμό άνω του 1.000.000 ατόμων) παρακαλούμε να μας γνωρίσετε ποιες είναι οι θέσεις του Κόμματός σας επί του δημογραφικού προβλήματος της χώρας μας και ποια είναι τα μέτρα εκείνα, που προτίθεσθε να προτείνετε και να υλοποιήσει για τη λύση του η Κυβέρνηση που θα σχηματισθεί.

Ειδικώτερα και σε ό,τι αφορά τους πολυτέκνους προτίθεσθε:
α) Να επιδιώξετε την αλλαγή του άρθρου 38 του Ν. 402427-10-2011, βάσει του οποίου ο πολύτεκνος με 4 προστατευόμενα τέκνα και ετήσιο εισόδημα 26.000 ευρώ, θα κληθεί εφέτος να πληρώσει φόρο εισοδήματος 2.680 ευρώ (!!), χωρίς βεβαίως να υπολογίζονται οι έκτακτες εισφορές, τα τέλη ακινήτων, τα χαράτσια και όλα τα έκτακτα φορολογικά βάρη, ενώ με τον προηγούμενο νόμο ( άρθρο 27 του Ν. 39862010 είχε φορολογική απαλλαγή 25.500 ευρώ) και θα πλήρωνε μόνο 130 ευρώ, δηλ. θα επιβαρυνθεί εφέτος με τρεις ολόκληρους μισθούς, χωρίς να υπολογισθούν οι μισθολογικές απώλειες που έχει ήδη υποστεί;
β) Να ζητήσετε την αλλαγή στη φορολογία ακίνητης περιουσίας (άρθρο 36 Ν. 38422010), βάσει της οποίας έχει το ίδιο αφορολόγητο όριο ο πολύτεκνος με 4,5,6,7 κλπ. παιδιά με τον άγαμο;
γ) Να αποκαταστήσετε τις αδικίες που έγιναν σε βάρος των πολυτέκνων, με το άρθρο 3 παρ. 6 του Ν. 38452010, που κατήργησε τα δώρα Χριστουγέννων - Πάσχα σε όσους έχουν μεικτές αποδοχές άνω των 3.000 ευρώ, είτε αυτός είναι άγαμος είτε πολύτεκνος με 4,7,8,11 κ.λπ. παιδιά και μείωσε κατά το ίδιο ποσοστό τα επιδόματα και τις πάσης φύσεως αποδοχές των εργαζομένων είτε αυτός ήταν άγαμος είτε πολύτεκνος, ενώ το ίδιο έγινε και με τη χορήγηση του δώρου και του επιδόματος αδείας;
δ) Να επαναφέρετε τις διατάξεις του νόμου 3255/2004 για τους διορισμούς των πολυτέκνων εκπαιδευτικών;
Επισημαίνουμε επί του προκειμένου ότι το μέτρο αυτό δεν έχει κανένα απολύτως οικονομικό κόστος, ενώ από την πλευρά του συνέβαλλε στην άμβλυνση του δημογραφικού προβλήματος, αφού κατά το χρόνο εφαρμογής του αυξήθηκαν οι γεννήσεις.

ε) Να επαναφέρετε σε ισχύ το άρθρο 40 του νόμου 3775/2009, που περιελάμβανε ευνοϊκή διάταξη για την εισφορά που καταβαλλόταν από τους πολυτέκνους ιδιοκτήτες, υπολογιζόμενη στο 5% της τιμής ζώνης επί του εμβαδού των ημιυπαιθρίων και άλλων χώρων που άλλαξαν χρήση (με αποτέλεσμα τη μείωση των πάσης φύσεως προστίμων στους πολύτεκνους κατά 50%) η οποία δυστυχώς καταργήθηκε με το νόμο 3843/2010;
στ) Να λάβετε ειδική μέριμνα για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων κτισμάτων που ανήκουν στις πολύτεκνες οικογένειες, ώστε να μειωθούν σημαντικά τα προβλεπόμενα ειδικά πρόστιμα διατήρησης, που προβλέπονται από το Ν. 4014/2011, γιατί οι πάντες γνωρίζουν ότι η κατασκευή ενός αυθαιρέτου εκ μέρους των πολυτέκνων, δεν έγινε για λόγους πολυτελείας, αλλά για να μπορέσουν να αμβλύνουν κάπως τις στεγαστικές ανάγκες της μεγάλης οικογενείας τους;
ζ) Να καταργήσετε το άρθρο 60 του Ν. 3966/2011, με το οποίο καταργήθηκε το άρθρο 3 του Ν. 860/1979, ώστε να επανέλθουν σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου αυτού, με βάση τις οποίες επί 32 συναπτά έτη εγένοντο οι μετεγγραφές των πολυτέκνων, χωρίς να δημιουργηθεί κανένα απολύτως πρόβλημα στις Σχολές της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης;
η) Να καταργήσετε τα όρια εισοδήματος που θεσπίσθηκαν, παρά του ότι έχει κριθεί από το Σ.τ.Ε. η αντισυνταγματικότητα αυτών των διατάξεων, για την καταβολή των πολυτεκνικών επιδομάτων με το άρθρο 43 του Ν. 3918/2011 και επίσης την αποκατάσταση σε όσους έγινε περικοπή (στη μητέρα με ένα τέκνο κάτω των 23 ετών που καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 44 ευρώ και των 88 ευρώ γι’ αυτή που έχει 2 τέκνα κάτω των 23 ετών καθώς της ισόβιας σύνταξης των 102 ευρώ);
θ) Να μειώσετε την εισφορά αλληλεγγύης, του άρθρου 29 του ν.3986/2011 στους πολύτεκνους κατά 50%;
ι) Να υπαγάγετε στο μειωμένο τέλος 0,5% του ΕΕΤΗΔΕ για το 2012 των ιδιοκατοικούμενων σπιτιών Πολύτεκνων και Υπερπολύτεκνων Οικογενειών, χωρίς εισοδηματικό κριτήριο και χωρίς συνεκτίμηση της άλλης ακίνητης περιουσίας τους, από τη στιγμή που για τα άλλα ακίνητα καταβάλλεται κανονικά το ΕΕΤΗΔΕ ή τουλάχιστον το εισοδηματικό κριτήριο να αυξάνει με το πλήθος παιδιών της οικογένειας (και όχι το ίδιο ποσό για 4 ή 14 παιδιά);
Εν αναμονή απαντήσεώς σας διατελούμε,
με ιδιαίτερη εκτίμηση
Για την ΑΣΠΕ
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Βασίλειος Θεοτοκάτος Εμμανουήλ Χρυσόγελος

7 σχόλια:

 1. Σε έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2009, στην Ελλάδα το ποσοστό του πληθυσμού που ανήκει στην 3η ηλικία αυξάνεται ραγδαία, ενώ αντίστοιχα μειώνονται ο ρυθμός της γονιμότητας, με συνέπεια η χώρας μας να κατατάσσεται ανάμεσα σε αυτές με τα χαμηλότερα δημογραφικά ποσοστά στην Ευρώπη. Τι έχετε να πείτε για αυτό;
  Η Ελλάς έχει καταντήσει να είναι η 3η πλέον γηρασμένη χώρα του κόσμου. Φαίνεται ότι παρ΄ όλα τα άκρως ανησυχητικά δημοσιεύματα του τύπου, για την εφιαλτική κατασταση της υπογεννητικότητας στη χώρα μας και την ερήμωση της, η πολιτική ηγεσία της δε δείχνει διάθεση αλλαγής στο δρόμο πού βαδίζει. Απολαμβάνει την ησυχία της και δεν αντιλαμβάνεται τις επικίνδυνες αλλαγές, πού συντελούνται με ταχύτατους ρυθμούς. Το έτος 1991 με την υπ΄ αριθμ. 6355/4101 απόφαση της Βουλής των Ελλήνων συστήθηκε διακομματική Επιτροπή « για τη μελέτη σε βάθος του Δημογραφικού προβλήματος της χώρας και την αντιμετώπιση του». Στο ομόφωνο πόρισμα της (σελίδα 30) η διακομματική Επιτροπή διαπιστώνει και επισημαίνει τα ακόλουθα: « Η δημογραφική εξασθένιση – γήρανση – της κλασσικής Ελλάδας και του Βυζαντίου οδήγησε, σύμφωνα με έγκριτες μαρτυρίες, τον Ελληνισμό σε υποταγή αιώνων και παρ΄ ολίγον σε ολοκληρωτικό αφανισμό». ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ Η Ελλάς ευρίσκεται πλέον σε τροχιά δημογραφικής κατάρρευσης, όπως αυτο προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής (το Εθνικής έχει απαλειφθεί πλέον) Στατιστικής Υπηρεσίας. Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί:

  Πληθυσμός Παιδιά εως 14 ετών Ποσοστό Άνω των 65 Ποσοστό
  1971 8.768.372 2.243.962 25,36% 957.116 10,92%
  2010 11.305.118 1.623.759 14% 2.141.786 19%
  Δηλαδή στα 40 αυτα (από το 1971 στο 2010) χρόνια τα παιδιά ως 14 ετών μειώθηκαν κατα 620.203, δηλ. από το 25,36% του πληθυσμού μόλις στο 14% (από 2.243.962 σε 1.623.759) και οι ηλικιωμενοι οι άνω των 65 ετών αυξήθηκαν κατα 1.190.670, δηλ. από το 10,92% του πληθυσμού στο 19% ( από 686.654 σε 2.141.786). Έτσι ενώ το 1971 τα παιδιά υπερτερούσαν των ηλικιωμενών κατα 1.286.846 το 2010 οι ηλικιωμένοι υπερτερούν πλέον των παιδιών κατά 518.027, δηλ. πλήρης ανατροπή. Οι γάμοι από 65.568 το 1991 μειώθηκαν το 2008 σε 53.500. Κατά το διάστημα της 15ετίας από το σχολικό έτος 1994-1995 στο σχολικό έτος 2008-2009 τα δημοτικά σχολεία από 7.131 μειώθηκαν σε 5.519, δηλαδή έκλεισαν 1.612 σχολεία και οι μαθητές των δημοτικών σχολείων από 706.875 μειώθηκαν στους 635.804 δηλαδή κατά 71.071 μαθητές. Αυτή είναι η εφιαλτική κατάσταση της υπογεννητικότητας στην πατρίδα μας, η οποία στην πραγματικότητα είναι πολύ χειρότερη, εάν λάβουμε υπ΄ όψι μας ότι στον πληθυσμό των άνω των 65 ετών ουσιαστικώς δεν υπάρχουν αλλοδαποί, ενώ στον πληθυσμό των παιδιών έως 14 ετών υπάρχει και ένας αριθμός αλλοδαπών, πού υπολογίζεται στο 20% περίπου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Οι ρυθμοί της δημογραφικής κατάρρευσης είναι ταχύτατοι εάν σκεφτούμε ότι το έγκριτο περιοδικό «Οικονομικός Ταχυδρόμος» στο τεύχος της 27-8-1998 (σελ. 44-46), δηλ. πριν 13 περίπου χρόνια υπογράμμιζε σε άρθρο του « Η Ελλάδα αργοπεθαίνει και οι Έλληνες σήμερα υπνοβατούν», μετά από τη διαπίστωση ότι « η σοβαρή υπογεννητικότητα και η σταθερή γήρανση του πληθυσμού της Ελλάδας (10 εκατ. με ταση μείωσης και 20% άνω των 65 ετών το 2025) θα επισύρουν σωρεία αρνητικών επακόλουθων, όπως, μεταξύ άλλων,..απαράδεκτη εξασθένιση των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας μας». Θεωρούσε δηλαδή ο συντακτης του άρθρου ότι το 2025, δηλ. μετα από 14 χρόνια από σήμερα, τότε οι άνω των 65 ετών θα αποτελούν το 20% του πληθυσμού και είμαστε μόλις στο 2011 και φθάσαμε σ΄ αυτο το ποσοστό!!! Δεν είναι μόνον, όμως, αυτός ο κατήφορος της υπογεννητικότητας, συντελείται συγχρόνως με ταχύτατους ρυθμούς συγχρόνως και η πληθυσμιακή αλλοίωση. ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΑΛΛΟΙΩΣΗ Είναι χαρακτηριστικά τα όσα ανέφερε το 1993 στο παραπάνω ομόφωνο πόρισμα της η Βουλή, το οποίο υιοθέτησαν και υπέγραψαν όλα τα κόμματα (ΠΑΣΟΚ, Ν.Δ. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ – πού ήταν ενιαίος με το ΚΚΕ), το οποίο, εκτός των άλλων, διελάμβανε και τα ακόλουθα (σελίδα 15): « … Ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί η είσοδος και η απασχόληση εκατοντάδων χιλιάδων ξένων μεταναστών νομίμως (και παρανόμως κυρίως) εισελθόντων στη χώρα μας στις δύο τελευταίες δεκαετίας. Αν και το ποσοστό ανεργίας στη χώρα μας είναι 8% περίπου σε πολλούς κλάδους υπάρχει μεγάλη έλλειψη εργατικών χειρών, πού καλύπτεται κυρίως από τούς ξένους λαθρομετανάστες. Με την αθρόα είσοδο λαθρομεταναστών – αλλοδαπών κυρίως μουσουλμάνων από Αφρικανοασιατικές χώρες, η Ελλάς μεταβάλλεται σε τόπο υποδοχής μεταναστών πού δημιουργούν σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα (προστριβές στην αγορά εργασίας, αύξηση της εισφοροδιαφυγής με μεγάλες συνέπειες στους ασφαλιστικούς οργανισμούς, αύξηση εγκληματικότητας, διακίνηση ναρκωτικών κλπ.) και δεν μπορούν να προσαρμοσθούν προς την ελληνική κοινωνία λόγω του τελείως διαφορετικού πολιτισμού του Ισλάμ, πού δεν είναι μόνο θρησκεία αλλά και τρόπος ζωής…». Ένας πρώην Υπουργός του ΠΑΣΟΚ ο κ. Θεόδωρος Κατσανέβας σέ άρθρο του (ΠΑΡΟΝ 12-7-2009) επεσήμανε τα εξής: «Ο αναίμακτος πόλεμος με όπλο την εισβολή λαθρομεταναστών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Η Ελλάδα κινδυνεύει να αποσταθεροποιηθεί από την έλευση λαθρομεταναστών από την Τουρκία, δήλωσε ο Ζάκ Μπαρό, ο ευρωπαίος επίτροπος για την ασφάλεια στην Ευρώπη, ύστερα από επίσκεψη του στή χώρα μας…. Ο νέος υπουργός Εξωτερικών της γείτονος Αχμετ Νταβούτογλου και ο υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Εγκεμεν Μπαγίς δηλώνουν ξεδιάντροπα οτι η Τουρκία δεν θα τηρήσει την σύμβαση πού έχει υπογράψει για την επαναπροώθηση στο έδαφος της των λαθρομεταναστών. Και κανένας από τούς επίσημους εκπροσώπους της Ελληνικής Πολιτείας δεν φρόντισε να υπενθυμίσει στους νεοπασάδες ότι υπό την σκέπη τους προωθείται η σύγχρονη εμπορία ανθρώπων στην Ελλάδα, όπως, μεταξύ άλλων, αποδεικνύεται από βίντεο με πλοιάρια του Λιμενικού τους πού τούς μεταφέρουν. Με απλό και αποτελεσματικό τρόπο υλοποιείται το δόγμα Οζάλ, ότι «δεν χρειάζεται να κάνουμε πόλεμο με τούς Έλληνες, αφού αρκεί να τούς στείλουμε μερικά εκατομμύρια από ΄δω μεριά και να τελειώνουμε με αυτούς». Πλοιάρια τούρκων δουλεμπόρων με την αγαστή συνεργασία ημετέρων συνεταίρων τους ξεφορτώνουν το « εμπόρευμα» ακόμη και μέχρι την Εύβοια και την Αττική…… Διαδικασία εθνοκάθαρσης. Σήμερα η Ελλάδα κατοικείται από περίπου 9 εκατ. Ελληνογενείς γερασμένους με υψηλότατο μέσο όρο ηλικίας και γεννητικότητα 1,2 παιδιά ανά κάθε ελληνίδα μητέρα, πού συνεπάγεται ραγδαία πληθυσμιακή κατάρρευση. Στη χώρα μας βρίσκονται πάνω από 1,2 εκατ. νόμιμοι η ημινόμιμοι αλλοδαποί μετανάστες, κυρίως αλβανοί και κατά δεύτερο λόγο Βούλγαροι, Γεωργιανοί, Φιλιππινέζοι, Ρουμάνοι κλπ. με γεννητικότητα περίπου τρία παιδιά ανά μητέρα. Οι οποίοι, ύστερα από τις αρχικές δυσκολίες, έχουν αρχίσει να αφομοιώνονται και να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Αλλά οι παράνομοι μουσουλμάνοι νεαροί λαθρομετανάστες πού βρίσκονται εδώ, ίσως ξεπερνούν αυτή την ώρα το 1,5 εκατ. (σημ. αυτό πριν από 20 περίπου μήνες). Η γεννητικότητα τους είναι πάνω από 5 παιδιά ανά μητέρα και τα τρία τελευταία χρόνια εισβάλλουν με αυξανόμενο ρυθμό πού έχει φθάσει στο επίπεδο των 500.000 ετησίως. Δεν χρειάζονται πολύπλοκοι μαθηματικοί υπολογισμοί για να αντιληφθεί κάθε νοήμων, κανονικός, μη «ρατσιστής» πολίτης τις εφιαλτικές προεκτάσεις αυτών των διαπιστώσεων. Παρόμοιοι γιγαντιαίοι μη αφομιώσιμοι πληθυσμοί σύντομα θα μας καταπιούν αριθμητικά. Όπως ήδη συμβαίνει στο γκέτο της κάτω Αθήνας του παρφουμαρισμένου δημοσιοσχεσίτη δήμαρχου Νικήτα Κακλαμάνη, όπου κυριαρχεί το έγκλημα, η διακίνηση ναρκωτικών, η πορνεία, η παιδοφιλία, η εμπορία ανθρώπινων οργάνων, η υγειονομική και πολεοδομική εξαθλίωση, η απόλυτη ανομία. Εδώ όπου οι χειρότερες περιοχές της Λαχώρης, της Καμπούλ, ωχριούν σε αθλιότητα. Αν δεν γίνει κάτι αμέσως η χώρα αυτή πού επιβίωσε επί 2.500 χρόνια θα έχει την τύχη της Βοσνίας και άλλων χωρών – λαών πού έχουν υποστεί εθνοκαθάρσεις και εξαφανίστηκαν….». Είναι χαρακτηριστικά τα δημοσιεύματα, εφημερίδων με μεγάλη κυκλοφορία και οι τίτλοι τους δείχνουν ότι ο κατήφορος δεν έχει τέλος.« ΓΕΡΝΑΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ – Η ΦΤΩΧΕΙΑ «ΓΕΝΝΑ»…ΜΟΝΑΧΟΠΑΙΔΙΑ. Ουραγός στις γεννήσεις παγκοσμίως είναι η χώρα μας, μαζί με την Ισπανία…» είναι ο τίτλος μεγάλης έρευνας της εφημερίδος «ΕΘΝΟΣ» (26-3-2005). Και « Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»(24-4-2005) σε άλλη μεγάλη της έρευνα επισημαίνει: « ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΟΡΦΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ – Πληθαίνουν οι μονογονεϊκές, μειώνονται οι πολύτεκνες, ενώ δημιουργείται μια ολόκληρη γενιά από μοναχοπαίδια…. Η οικογένεια – ασπίδα στα προβλήματα των μελών της, σήμερα είναι και περιορισμένη αριθμητικά και πιο αδύναμη οικονομικά. Σε 30 η 40 χρόνια, μια ολόκληρη γενιά από μοναχοπαίδια θα κληθεί να αντιμετωπίσει μόνη ο,τι άλλοτε μοιράζονταν αδέλφια, ξαδέλφια, θειοι…» Αυτή είναι η εφιαλτική κατάσταση της υπογεννητικότητας στην Πατρίδα μας ενώ ουσιαστικά βαδίζουμε προς το τέλος της ιστορίας μας, η Κυβέρνηση αντί να λάβει μέτρα πού θ΄ ανακόψουν τον κατήφορο, πράττει ακριβώς το αντίθετο, την ώρα πού η ύπαιθρος χώρα ερημώνει ακολουθεί μία άκρως ΑΝΤΙΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ, ΑΝΤΙΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Κοίτα με τους πολύτεκνους κάτι έχω. Δεν είναι μόνο ότι είναι από τις πλέον συντηρητικές ομάδες του πληθυσμού και τις πλέον επιπόλαιες (οι γονείς)... Ωστόσο, σήμερα φτάσαμε να θεωρούμε τα παιδιά τεκμήριο, οπότε μάλλον κάτι στραβά... Όλα τα άλλα τα ακούω βερεσέ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Δείμο καταλαβαίνω τη θεώρησή σου. Σκέψου ότι στις τελευταίες εκλογές αθροίζοντας,τα 3 νεοφιλελευθερα κόμματα, την ΧΑ, την ΝΔ,το ΛΑΟΣ, τους ΑΕ και ίσως Πασοκ τι ποσοστό συντηρητισμου συγκεντρώνει η χώρα. Μηνύματα στέλνουν όλοι και δικαιούνται οι Πολύτεκνοι να πούνε τα δικά τους. Σκέψου και μένα που λόγω της επιλογής μου αυτής,ζω στη λιτότητα και την εντιμότητα επί 25 συναπτά έτη! Και κάτι ακόμα δέστο σαν μνηνονιακή πολιτική να αφανήσει όλες τις αντικειμενικά αδύνατες ομάδες πληθυσμού στο κοινωνικό τομέα. Η αναβίωση της Θάτσερ του "δεν υπάρχει κοινωνία" Βομβαρδιζόμαστε Δείμο σαν τους αμάχους στη Συρία ειμαστε σε άμυνα.Εντάξει είναι κατηγορία που περιλαμβάνει τον Ροντούλη, τον Παφίλη,τον Καζάκη, τον Καμμένο και τον συγχωρεμένο Παπανδρέου......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εντάξει, δεν τους έθεσα όλους ως συντηρητικούς, αλίμονο. Αλλά γνωρίζουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία τους είναι ιδεοληπτικά κατά της άμβλωσης και υπέρ της "απρόσεκτης" επαφής. Πολύ λίγοι είναι εκείνοι που έχουν οικονομική άνεση ή το κάνουν από επιλογή.

   Σέβομαι το δικαίωμα βέβαια να μιλάει ο καθένας. Εννοείται. Και δέχομαι την επίθεσή τους αυτή, όχι υπό το πρίσμα της δημογραφίας, αλλά επειδή είναι μία ακόμα οριζόντια πολιτική λιτότητας.

   Διαγραφή
 6. Χρήστος Πέππας14 Ιουνίου 2012 - 1:48 μ.μ.

  ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ, ΦΙΛΟΙ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
  ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΙΡΟ , ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΑΝΑΥΔΟΙ ΚΑΙ ΑΜΗΧΑΝΟΙ ΝΑ ΔΙΑΣΥΡΟΝΤΑΙ ΚΑΙ
  ΝΑ ΕΚΜΗΔΕΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΝΙΧΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΙΧΕ ΘΕΣΠΙΣΕΙ ΟΛΑ
  ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΗΚΩ ΚΑΙ
  ΕΓΩ ΜΕ ΤΗΝ 6 ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΙΑ ΜΟΥ
  ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΙ ,ΜΕ ΛΙΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ , ΘΕΛΗΣΑΜΕ ΝΑ
  ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 3, 4 ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ
  ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΜΕ Ο,ΤΙ ΥΓΙΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΩΡΙΣ ΥΓΙΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ Η
  ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΑΝ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΓΙΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
  ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ
  ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΣΗΚΩΝΟΥΜΕ
  ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΜΑΣ ΜΕΓΑΛΑ ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
  ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ
  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΗΡΙΧΤΕΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ.

  ΑΝΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΑ ΝΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ
  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΩ ΣΤΟΝ ΣΤΙΒΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ , ΩΣΤΕ ΝΑ
  ΣΥΝΔΡΑΜΩ ΜΕ ΟΛΕΣ ΜΟΥ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.

  ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΥΤΗ ΣΑΣ ΖΗΤΩ ΝΑ ΜΕ ΣΤΗΡΙΞΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΑΣ, ΩΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
  ΕΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΙΣΙΩΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ
  ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΑΣΑΝΕΙ , Ο.ΤΙ ΠΙΟ ΥΓΙΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, Η
  ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΙΑ .

  ΜΕ ΤΙΜΗ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΠΑΣ
  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Α ΑΘΗΝΩΝ
  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σε αυτό το μικρό τόπο μπορείτε ευκολα να ξεχωρίσετε τους εθνικούς νταβατζήδες από τους εθνικούς μπεταντζήδες;;