Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2008

Το χαμόγελο θλίψη.

Το δημόσιο άοσμο, εύγεστο, άχρωμο χρήμα........ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Πρώτα θα συζητηθεί η με αριθμό 44/11-9-2008 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Φώτη Κουβέλη προς τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά με την εκποίηση των Ολυμπιακών κτιρίων που κατασκευάστηκαν για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας στο χώρο του Ολυμπιακού Χωριού. Αναλυτικότερα η επίκαιρη ερώτηση του κυρίου Κουβέλη έχει ως εξής:«Στο πλαίσιο της τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων το έτος 2004 από τη χώρα μας αποφασίστηκε από την τότε Κυβέρνηση η κατασκευή συγκροτήματος κτιριακών εγκαταστάσεων απολύτως αναγκαίων για την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων. Ακολούθως είχε σχεδιαστεί οι εγκαταστάσεις αυτές να διατεθούν για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του τότε Υπουργείου Εργασίας.


Τα εν λόγω κτίρια κατασκευάσθηκαν με εθνικούς πόρους και με δάνειο που ελήφθη από Τράπεζα του εξωτερικού.Μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων (έτος 2004), με δαπάνες του Ελληνικού Δημοσίου έγιναν ανακατασκευές και προσαρμογές στους εν λόγω χώρους των κτιρίων, προκειμένου να στεγαστούν οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Απασχόλησης, το δε ύψος των δαπανών αυτών ουδέποτε έγινε γνωστό.Πρόσφατα δημοσιεύματα στον Τύπο αναφέρουν ότι τα εν λόγω κτίρια, με τη μεσολάβηση της Κ.Ε.Δ., παραχωρήθηκαν-ανταλλάχθηκαν με ακίνητα της Μονής Βατοπεδίου στην τιμή των 17,9 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία στη συνέχεια τα παραχώρησε στην
κυπριακών συμφερόντων εταιρεία NOLIDEN LIMITED στην τιμή των 41 εκατομμυρίων ευρώ. Επειδή το εν λόγω ακίνητο, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, εκτιμήθηκε από τους Ορκωτούς Εκτιμητές στο ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ και από την πράξη αυτή φέρεται να προκύπτει μεγάλη ζημία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, Ερωτώνται οι κ .κ. Υπουργοί:


1. Ποια είναι η θέση τους για τη διαφαινόμενη οικονομική ζημία που υπέστη το Ελληνικό Δημόσιο από την πραγματοποιηθείσα σύμβαση αγοραπωλησίας του συγκροτήματος των Ολυμπιακών ακινήτων στο χώρο του Ολυμπιακού Χωριού που προορίζονταν για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Απασχόλησης;2. Ποιο είναι το συνολικό κόστος του δανείου που χορηγήθηκε από τράπεζα του εξωτερικού, καθώς και ποιο το ποσό των εθνικών πόρων που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των εν λόγω κτιρίων; Ποιο το κόστος της αρχικής κατασκευής τους μέχρι το έτος 2004; Ποιο το ύψος των χρημάτων που δαπανήθηκαν για την ανακατασκευή-διαμόρφωση του κτιρίου από το έτος 2004-2007; Ποιο ποσό διατέθηκε για την απόκτηση της εδαφικής έκτασης που απαιτήθηκε για την ανέγερση των εν λόγω κτιρίων και ποιο το συνολικό κόστος των κτιρίων πριν από την εκποίησή τους;»

Στην επίκαιρη ερώτηση του κυρίου Κουβέλη θα απαντήσει ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κύριος Λέγκας.Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ομολογουμένως η ερώτηση του κ. Κουβέλη αφορά ένα θέμα που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και ευλόγως απασχολεί την ελληνική κοινωνία. Περνάω στις απαντήσεις των ερωτημάτων που έχουν τεθεί. Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, είναι ευρέως γνωστό, αγαπητέ συνάδελφε, ότι την υπόθεση την ερευνά η Δικαιοσύνη κι έχει δοθεί βεβαίως εντολή να δεσμευθούν οι λογαριασμοί της Μονής Βατοπεδίου, όπως επίσης και τα ακίνητα για τα οποία σήμερα γίνεται συζήτηση. Η Κυβέρνηση αναμένει λοιπόν την ολοκλήρωση της έρευνας της Δικαιοσύνης για να προχωρήσει σε όποιες κινήσεις κριθούν αναγκαίες στη συνέχεια. Ταυτόχρονα, με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, έχουν «παγώσει» όλες οι διαδικασίες και το θέμα επανεξετάζεται από μηδενική βάση. Ήδη έχει γίνει ανάκληση και ζητήθηκε από το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Δημοσίων Κτημάτων να επανεξετάσει την υπόθεση. Από εκεί και μετά επαναλαμβάνω ότι θα γίνουν και όποιες περαιτέρω κινήσεις κριθούν αναγκαίες.Όσον αφορά τώρα στα υπόλοιπα ερωτήματα που αναφέρονται στο δεύτερο μεγάλο ερώτημα που θίγει η ερώτησή σας και συγκεκριμένα για το εάν έχει χορηγηθεί δάνειο από τράπεζα του εξωτερικού, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι δάνειο από τράπεζα του εξωτερικού δεν έχει αναληφθεί. Σύμφωνα με στοιχεία της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου, για την χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου, ήτοι για την δαπάνη αγοράς του οικοπέδου αλλά και για την κατασκευή των κτιρίων, συνήφθη τον Απρίλιο του 2003 –επαναλαμβάνω, τον Απρίλιο του 2003- δανειακή σύμβαση μεταξύ της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου και της Εμπορικής Τράπεζας. Για τη σύναψη του δανείου από το 2003 έχει χορηγηθεί η έγκριση των συναρμόδιων Υπουργών, του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενώ έχει επίσης παρασχεθεί η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Υπ’ αυτή την έννοια, πέραν της εγγύησης του ελληνικού δημοσίου, δεν έχουν δαπανηθεί εθνικοί πόροι και απαντώ έτσι και στο δεύτερο υποερώτημά σας. Το ποσό που καταβλήθηκε το 2003 από τη Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου για την αγορά του οικοπέδου ανέρχεται στα 12.707.540 ευρώ, ενώ η αρχική σύμβαση κατασκευής των κτιρίων που υπεγράφη το ίδιο έτος ανέρχεται στο ποσό των 28.005.456 ευρώ πλέον Φ.Π.Α..Τα απρόβλεπτα, οι αναθεωρήσεις της αρχικής σύμβασης του έργου, καθώς επίσης και οι συμπληρωματικές συμβάσεις, οι οποίες κατ’ ανάγκη δεν αναβαθμίζουν την αξία του έργου, γιατί δημιουργούν μονόδρομο ενδεχομένως στη λειτουργικότητα ενός κτιρίου, καθώς επίσης και το κόστος μετατροπής σε κτήριο γραφείων ανήλθαν στο ποσό των 3.936.014 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., ενώ τα υπόλοιπα διάφορα έξοδα ανήλθαν σε 238.000 ευρώ.
(Στο σημείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Υφυπουργού)Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω τη βεβαιότητα ότι οι αποφάσεις μας, αλλά και οι πρωτοβουλίες της Κυβέρνησής μας, μαζί βεβαίως με τη δικαστική διερεύνηση θα οδηγήσουν σε ένα αποτέλεσμα που θα διασφαλίσει περαιτέρω τους θεσμούς, αλλά και τη δημόσια περιουσία.ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Ο αγαπητός συνάδελφος κ. Κουβέλης έχει το λόγο.

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν απαντήσατε στα συγκεκριμένα ερωτήματά μου. Αξιοποιώντας όμως τους αριθμούς που παραθέσατε, σας βεβαιώνω ότι τα λεφτά που ξοδεύθηκαν για την αγορά της γης, για την κατασκευή, την ανακατασκευή και το Φ.Π.Α. υπερβαίνουν κατά πολύ την εκτίμηση που έκαναν οι εκτιμητές. Έχω τη συγκεκριμένη πράξη εκτίμησης και οι κύριοι εκτιμητές, ενώ οι δαπάνες έχουν ξεπεράσει τα 43.000.000 ευρώ και πλέον, αξιολογούν και εκτιμούν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στα 39.500.000 ευρώ αυτό το κτήριο.


Το δεύτερο κρίσιμο ερώτημα. Θέλατε να πουλήσετε αυτό το ακίνητο; Γιατί δεν κάνατε μία δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, έτσι ώστε να εμφανιστεί και το Βατοπέδιο και οποιοσδήποτε άλλος, προκειμένου το ελληνικό δημόσιο να εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή τιμή, δηλαδή να εισπράξει το ελληνικό δημόσιο όσα χρήματα περισσότερα μπορούσε να εισπράξει από αυτό το δημόσιο διαγωνισμό.


Το τρίτο, κύριε Υπουργέ. Γιατί δεν το πουλούσατε εσείς, το ελληνικό δημόσιο, στην κυπριακών συμφερόντων εταιρεία NOLIDEN LIMITED και γιατί η μεσολάβηση της Μονής Βατοπεδίου; Εδώ είναι το κρίσιμο ζήτημα.

Ένα τέταρτο στοιχείο που πρέπει να θέσω υπ' όψιν σας είναι το εξής: Ο ομιλών το 2005, πριν αρχίσει η λειτουργία των Θερινών Τμημάτων, απηύθυνα ερώτηση στον τότε Υπουργό Απασχόλησης και τον ρωτούσα «τι θα κάνετε με τη μεταστέγαση των γραφείων του συγκεκριμένου Υπουργείου;» για να εισπράξω τη συγκεκριμένη δέσμευση –παρά τις διαφωνίες μας- ότι εκεί θα μεταφερθεί το Υπουργείο Απασχόλησης. Τι άλλαξε, κύριε Υπουργέ; Άλλαξε μήπως η όλη σας επιλογή με την παρουσία της Μονής Βατοπεδίου;(Στο σημείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)


Και το τελευταίο. Κύριε Υπουργέ, για την αντιμετώπιση τέτοιων υποθέσεων σκανδάλων δεν αρκεί συστηματικά να παραπέμπετε στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη έχει υποχρέωση από το νόμο να τα ελέγξει, αλλά κι εσείς έχετε υποχρέωση να δεχθείτε τον πολιτικό έλεγχο, τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ο οποίος δεν μπορεί να είναι κανένας άλλος, παρά η σύσταση εξεταστικής επιτροπής και μάλιστα με ανοικτό ορίζοντα, όπως έχει πει ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α., προκειμένου να ελεγχθεί πολιτικά η συγκεκριμένη υπόθεση που αφορά στη βάρβαρη προσβολή δημόσιου αγαθού, δημόσιας περιουσίας. Και η παραπομπή της υπόθεσης στη δικαιοσύνη δεν αίρει την ευθύνη σας. Παραμένετε εκτεθειμένοι.

Από τα πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων 16-9-2008.

Η τελευταία φωτό είναι ο Αγιος Λύπιος στο Καλητέρο της Ζακύνθου, σε έργο του αγιογράφου ζωγράφου Μπάμπη Πυλαρινού.
Η προτελευταία φωτό του Ρασπούτιν είναι από το Εγκλημα και τιμωρία της Νίνας Κουλετάκη.
Η αφίσα του Σύριζα Χαλκιδικής την βρήκα στου Ροϊδη Εμμονές.

8 σχόλια:

 1. τι άλλο να πώ τελικά πατάξανε τη διαφθοράα...άίσχος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Οταν βλέπω αντέννα, αλφα, μεγκα, σταρ,Ε, Εθνος,Νέα και Πρώτο Θέμα να συντονίζονται και να πάλονται σαν γράμματα βουλωμένα και ως συχνότητες στην ίδια πρώτη είδηση, να θάβουν Κυπριακό και εξωτερικά, να μας δημοσκοπούν και να μας σχολιάζουν πριν από μας για μας, τότε κάνω κάτι απλό. Κοιτάω τις οικονομικές σελίδες εφημερίδων και διαδίκτυο και βλέπω το επενδυτικό κράχ και την κρατικοποίηση των ζημιών, ότι οι ασφάλειες στερούνται των οφειλομένων αποθεματικών, ότι μοιράζεται μια πίτα 2,7 δις τον Οκτώβρη από το Γ΄ΚΠΣ και έρχονται άλλα 9 δις από το Δ ΚΠΣ. Τα υπερκέρδη 6 εργολάβων 3 προμηθευτών και 3 δήθεν ευεργετών εφοπλιστών, που το ελληνικό γκουβέρνω δεν άγγιξε φορολογικά ποτέ. Κερασάκι στη τούρτα του λεκανοπεδίου τα νέα 55 χλμ ανατολικής Αττικής οδού. Και τα φηφιακά κανάλια δανεικά και τσάμπα,τρέμε την οργή τους έρμε Θόδωρε και τα ποτικών ινών ΣΔΙΤ στο χέρι των ημετέρων πριν την Ολυμπιακή και τα 20 αεροδρόμια. Ψιλικαντζή πατέρα εκ Κύπρου με τα ...παπάκια σου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. η συζήτηση για το βατοπαίδι μου φαίνεται όλο και πιο εντυπωσιακή.
  ξέρετε πόσο;
  όσο η συζήτηση ανάμεσα σε μια μαμά, μπαμπά, και τα πολλά παιδακια τους.
  ένα από τα παιδάκια τους ας πούμε ότι λέγεται βατοπαίδι. τα άλλα παιδάκια ζηλεύουν το βατοπαίδι. οι ανάξιοι γονείς, όταν τα άλλα παιδάκια τους λένε 'σ'εμάς γιατί δε δίνετε;', αντί να δουν τη δική τους συμπεριφορά, στρέφουν όλοι μαζί, οι γονείς πρώτοι για να απαλλαγούν από τις ευθύνες, και τα παιδάκια μετά, γιατί θα ήθελαν να έχουν την ίδια μαεστρία, αλλά και κυρίως τα ίδια υπερβολικά οφέλη (πάρε παράδειγμα όλο το συρφετό των πολιτικών και το επίπεδο ζωής τους, μεταξύ των οποίων και κάποια φαστιτόμουτρα αριστερών κομμάτων), στρέφονται όλοι στο βατοπαίδι και λένε μεταξύ τους και στα άλλα παιδιά: 'αυτός παιδάκι μου το έκανε, τι να κάνουμε, ε, άσε τώρα'...
  τελικά το χαϊδεμένο παιδάκι που λέγεται βατοπαίδι βγαίνει Και αδικημένο, γιατί στην πλάτη του τού φορτώνουν πολλών ειδών αναξιοπρεπείς δολοπλοκίες και ευθύνες άλλων.
  νομίζω. τι λες φίλε μου;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Εχεις δικιο ως προς τη σειρά των ειδήσεων στα τηλεοπτικά δίκτυα. Προεχει κλασσικά ο μικροκοσμος μας, ενώ στην πραγματικότητα εκεινο που εχει σημασία είναι το διεθνές, όχι γιατί είναι καλύτερο ή χειρότερο ή οτιδήποτε άλλο, αλλά γιατί αυτό εξαρτάται η δική μας συνεχεια, η δική μας τσέπη και φυσικά και η πολιτική μας ζωή.

  ΥΓ> Διονυσε, γιατί εμενα δεν μεχεις στους βετεράνους στα λινκς σου; Λογω ηλικιας καλε.... οχι γι αλλο λόγο..
  φιλια , αστειευομαι βεβαιως...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. @ Anonymous
  The treasury of the monastery of Vatopedi holds some of the most valuable relics: fragments of the True Cross, a part of the reed on which the sponge of vinegar was offered to Christ on the Cross and many others.

  The library is rich in invaluable treasures. Among other things, 1,700 manuscripts and over 10,000 printed books.
  Αν είναι να συμμετάσχουμε σε κάποια διαφημιστική καμπάνια πρόθυμα συμμετέχω δωρεάν ,γιατί δεν δωροδοκούμαι, με τη σχετική έγγραφη τουριστική πρόσκληση στο πόπολο του θρησκευτικού πληθυσμού που έχει τ6ο μοναστήρι στο Target group του. Ενα παλίμψηστο αγοράσαν οι Αμερικάνοι και μέσα σε 6 χρόνια είχαν να παρουσιάσουν έργο πάνω στη Μαθηματική επιστήμη, τη Μέθοδο του Αρχιμήδου,απορώ που και πρό Ψυχάρη και μετά Ψυχάρη που και πότε έχετε διασώσει ελληνοχριστιανική κληρονομιά και πως μας έχει μεταφερθεί μέσω διαδικτύου μαζικά;; Δεν ξεχνώ ότι το Βατοπέδι είναι χτισμένο πάνω σε αρχαία πόλη, Δίον ονομαζομένη. Το βίαιο τέλος του πολιτισμού στο μ.Χ. του Αλεξάκη έχει το συμβολισμό του.
  Εγώ βλέπω αγαπητέ ανώνυμε ότι στην Ελλάδα η απατεωνιά και η παρανομία είναι τόσο προχωρημένη που διαθέτουν νομικούς, ψευτομάρτυρες, υποτακτικούς πολιτικούς, ορντινάτσες επικοινωνιολόγους, οραματιστές πλειατσικολόγους επιχειρηματίες,όραμα επενδυτικό και επισκευαστικό,όραμα κτήσεων αγκαλιά με εργολάβους τη χειρότερη κλίκα της χώρας.
  Εγώ φοβάμαι ότι οι άπληστοι Βατοπεδινοί που βάζουν σε έννοια τώρα τον Πατριάρχη ποιούς να ξυρίσει και ποιούς να αφήσει δεν είναι παιδιά παραστρατημένα. Οι στόχοι επισκευής των 35.000 τμ του Οκτάπυργου, με συνετή χρήση της κρατικής επιχορήγησης έπρεπε να επαρκεί. Εκοψε τα φτερά όλου του Αγίου Ορους, των απείρων φίλων του η βουλημία να πουλήσουν λίμνη και παπάκια οι άγιοι πατέρες. Οι είσαγγελείς τι κατηγορίες θα βάλουν στους προδότες και όχι δορυάλωτους;. Που επικαλούνται χρυσόβουλα νομιμότητας το σκοτάδι της απατεωνιάς και της εγκόσμιας απληστίας που σωστά ο Αλαβάνος τον συνέκρινε με τον Ρασπόυτιν. Σίγουρα η αριστερά παρουσιάζει στοιχεία ιδεοληψίας και ιδεολογικής αγκύλωσης ενίοτε ιστορικά και αυτοαναιρείται ο ιδεολογικός της ρόλος αλλά από τον φάρο της Ορθοδοξίας είχαμε την απαίτηση στα πλούτη των πνευματικών αναζητήσεων να κρατούν το ίσιο να μην γίνονται τσιράκια ανήθικων εργολάβων και επικοινωνιακοί σφογγοκολάριοι αποξενωμένων πολιτικών από την επαφή τους με τον Κόσμο.
  Ξέρω παπάδες με Χάρη αλλά δεν σου κρύβω ότι θα ακούω Αγιορίτη αστράτευτο φοροφυγά και θα κουμπώνομαι.!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. @ καλή μου Ρίτσα οι σκάλες με τα ετοιμόροπα πέτρινα σκαλοπάτια κατεβαίνουν μπροστά στο γκρεμό στα ερημητήρια 'μπλόγκ μας σε βράχια ψηλά πάνω από τη θάλασσα που τα πλησιάζουν μόνο παράτολμοι αθλητές του πνεύματος. Αντε μας κουτσουλάνε και οι γλάροι.
  Καλά το φαντάστηκες παραλληλίζω τα μπλόγκ μας με την περίοχη του Αθω που ονομάζεται Καρούλια με Wi Fi and Laptop . Mia εωθινή μοναχική προσευχή που περιμένει να γίνει το θάμμα και να ανοίξουν τα επουράνια....της επικοινωνίας. Ο Θεός των μπλόγκ όμως ψηφίζεται εσχάτως πλειοψηφικά ως ο καλύτερος ή μαλλον ο καταλληλότερος άλλων χρόνων και λοιμαίνεται το τοπίο και του sync,blog,pathfinder pblogs αλλά βλέπω να ανθίστανται η ευγενής τάξη των wordpress. 3000 "προσευχες" σε πληθυσμό 30.000 αναγνωστών , αν και πιστεύω η σιωπηλή δύναμη αυτών που μπαίνουν και δεν φαίνονται στα σχόλια όλο και μεγαλώνουν. Αρα εκτός από προσοχή ο χώρος αυτός των ΜΜΕ χρειάζεται την δέουσα προσευχή των ανένταχτων γόνιμων προσπαθειών. Είδες και τα σμάρι τα κοράκια των ανώνυμων βωμολόχων σχολίων πως ενσκύπτουν και προσπαθούν να καταρρακώσουν σοβαρές προσπάθειες επικοινωνίας. Πέφτει και πολύ αβάντα.
  Οσο για το βετερανιλίκι δεν το βλέπω σαν ενσημα συνταξιοδότησης αλλά σαν ευσημα πείρας. Ετσι χρέωσα εκεί παλιότερους του 3-2003 που άρχισα την εκδοτική μου....προσπάθεια. Εχω πολλές παραλλείψεις τον Αστέρη πχ. την ιδέα την προτοείδα στον πιτσιρίκο βέβαια κάνω τις επιλογές μου εννοείται. Η δουλιά και όχι ο προσανατολισμός είναι η προτίμησή μου Την μόνη εμπάθεια που έχω από το περιστασιακό αφεντικό σου το Γιάννη όχι το Θέμι είναι ότι μούφαγε πρόπερσυ 24.000 ευρώ, τίποτα αλλο.
  Κατα τον Ησαϊα : "συ γαρ εί θεός, και ουκ ήδειμεν"
  Σπονδή λοιπόν στον Αγνωστο Θεό του Διαδικτύου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Καλό φθινόπωρο και καλό διήμερο φίλε μου καλέ! Για να δούμε τι (ακόμα) θα δούμε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Φίλε Νάγκο στο διαδίκτυο προοδεύεις βλέπω. Ημουν δίπλα στη Ζωοδόχο πηγή το Σαββάτο με τη βροχή σε σκέφτηκα αλλά βιαζόμουν ,μια άλλη φορά! Αρχίσαν οι βροχές να οργώσουμε να σπείρουμε εμείς οι Αθηναίοι πολίτες όλο στα ....χωράφια αναστενάζουμε!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σε αυτό το μικρό τόπο μπορείτε ευκολα να ξεχωρίσετε τους εθνικούς νταβατζήδες από τους εθνικούς μπεταντζήδες;;