Πρωτοφανή πράξη υποτέλειας στους δανειστές της χώρας, η οποία ευτελίζει ακόμη και συνταγματικές διατάξεις, συνιστούν οι γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου και τα Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης επί της δανειακής σύμβασης με τα οποία δεσμεύτηκε στους πιστωτές της το 2012 η κυβέρνηση Παπαδήμου. Οι ευθύνες βαρύνουν ασφαλώς την κυβέρνηση Παπαδήμου, επί της οποίας έλαβε σάρκα και οστά η δανειακή σύμβαση μαζί με το PSI κατά πρώτο λόγο, αλλά βαρύνουν και την κυβέρνηση Σαμαρά, η οποία συνέχισε να εκχωρεί "γην και ύδωρ" στους πιστωτές της χώρας, μη σεβόμενη ούτε καν τα αυτονόητα δικαιώματα που διατηρεί μια ανεξάρτητη χώρα.
KING Friederich Wilhelm IV
 
Από τα έγγραφα που έχει στην διάθεσή της η "Αυγή" και τα οποία ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Μητρόπουλος ζήτησε να προσκομίσει αύριο η κυβέρνηση στη Βουλή, τεκμαίρεται μια αποικιοκρατικού τύπου δέσμευση κυρίαρχης χώρας, με:
1. Τη δέσμευση για υπαγωγή της σύμβασης στο αγγλικό δίκαιο, που απαγορεύει αλλαγές της σύμβασης από την Ελλάδα ("Ο ορισμός του Αγγλικού δικαίου ως εφαρμοστέου δικαίου για τη Σύμβαση τροποποίησης αποτελεί έγκυρη επιλογή εφαρμοστέου δικαίου που δεσμεύει το Δικαιούχο Κράτος Μέλος (σ.σ.: την Ελλάδα) και την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο".
2. Την υπαγωγή στα δικαστήρια του Λουξεμβούργου (χώρα η οποία σημειωτέον είναι και δανειστής της Ελλάδας!).
3. Τη μη εξαίρεση κανενός περιουσιακού στοιχείου της χώρας από πιθανή κατάσχεση.
4. Την γνωμοδότηση ότι μπορεί να γίνει κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων της χώρας ακόμη και πριν από την έκδοση δικαστικής απόφασης ("Ούτε το Δικαιούχο Κράτος Μέλος ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος ούτε κανένα από τα αντίστοιχα περιουσιακά τους στοιχεία εξαιρούνται, λόγω εθνικής κυριαρχίας ή για άλλο λόγο, της δικαιοδοσίας, κατάσχεσης -πριν ή μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης- ή εκτέλεσης σε σχέση με οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή διαδικασία σχετικά με τη Σύμβαση Τροποποίησης").
5. Το ότι δεν απαιτείται να επικυρωθεί η σύμβαση από το ελληνικό Κοινοβούλιο!

6. Το ότι (όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη γνωμοδότηση): "...Η εκτέλεση της Σύμβασης δεν είναι αντίθετη με ελληνικές διατάξεις αναγκαστικού δικαίου...". Με την εν λόγω γνωμοδότηση παρακάμπτεται μια από τις κυριότερες δικλίδες διασφάλισης των ελληνικών συμφερόντων, όπως είναι το αναγκαστικό δίκαιο (δηλαδή οι κανόνες υποχρεωτικής εφαρμογής).
7. Το ότι είναι τόσο παρωχημένα αποικιοκρατική η σύμβαση ώστε δύο σημεία της, όπως τα αποδέχονται τα Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης είναι σχεδόν αυτούσια "μετάφραση" ανάλογης σύμβασης μεταξύ της Γερμανίας και της Ναμίμπια πριν... 165 χρόνια!
Παράλληλα, προκύπτει μείζον θέμα και εκ του ότι όλες αυτές οι γνωμοδοτήσεις έρχονται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, του οποίου η αποστολή συνίσταται ιδίως στην υποστήριξη της διοίκησης για τον χειρισμό νομικών υποθέσεων και την εκπροσώπησή της ενώπιον των δικαστηρίων και ειδικότερα από το ότι το ΝΣΚ υπερασπίζεται τα συμφέροντα του Δημοσίου, όπως άλλωστε προκύπτει και από το ίδιο το Σύνταγμα.
Το θέμα έφερε εκ νέου στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ, με την ευκαιρία της προσκόμισης των σχετικών γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους την οποία ζήτησε με σχετική ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Μητρόπουλος. Έτσι, η κυβέρνηση καλείται να προσκομίσει την ερχόμενη Δευτέρα στη Βουλή τις εν λόγω γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ, τις οποίες απαίτησαν οι δανειστές και η τρικομματική κυβέρνηση (Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜ.ΑΡ.) συμφώνησε να χορηγήσει με βάση το Ν. 4111/13.


Στις δύο γνωμοδοτήσεις (Legal opinions) και το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Certificate of Compliance), τα οποία τόσο ως προς το ύφος όσο και ως προς το περιεχόμενο παραπέμπουν σε αποικιοκρατικές εξαρτήσεις (η υπαγωγή στο αγγλικό δίκαιο και στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, ότι κανένα από τα περιουσιακά στοιχεία της χώρας μας δεν εξαιρείται «λόγω εθνικής κυριαρχίας ή για άλλο λόγο της δικαιοδοσίας - κατάσχεσης πριν ή μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης ή εκτέλεσης σε σχέση με οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα» κ.λπ.) έχουν μπει εξαρχής στο στόχαστρο του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ανάμεσα στα άλλα "σαμποτάρουν" τις προσπάθειες των κυβερνήσεων στο μέλλον και ειδικά όσον αφορά στην προβολή των κυρίαρχων δικαιωμάτων της Ελλάδας, όπως επεσήμανε ο Αλέξης Μητρόπουλος, του οποίου η επίκαιρη ερώτηση έρχεται για τρίτη φορά στη Βουλή, αφού στις δύο προηγούμενες (26 Σεπτεμβρίου και 10 Οκτωβρίου) η κυβέρνηση απέφυγε να παραστεί στη Βουλή!
Υπενθυμίζεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ζητήσει με επίσημο έγγραφό του στις 22 Ιανουαρίου 2013 από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον υπουργό Οικονομικών και τον Πρόεδρο του ΝΣΚ να μην επιτρέψουν τη χορήγηση των πιο πάνω γνωμοδοτήσεων.